Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Forside Forord

Borgmester forord

Det vil vi med Tønder Kommune

Hvad vil vi med Tønder Kommune? I hvilken retning skal udviklingen gå? Hvordan kan vi i fællesskab gøre området til et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og opleve?

Det kan du få nogle bud på i Kommuneplan 2009-2021. Planen er en fælles vision for udviklingen af Tønder Kommune de kommende år.

Planen har været undervejs i et par år. På baggrund af en dialog med borgere, erhvervslivet og kultur- og fritidslivet spillede Kommunalbestyrelsen i foråret 2010 ud med et oplæg til en samlet vision i form af et forslag til kommuneplan.

Forslaget blev i juni 2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen til offentliggørelse, og med en offentlig høring fra 6. juli til 21. september inviterede vi påny til dialog om kommunens fremtid. Mange af de bemærkninger, vi fik, er nu indarbejdet i den endelige kommuneplan, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2011.

I planen har vi udvalgt seks udviklingstemaer, som vi vil have særlig fokus på i de kommende år. Det er boliger og boligudvikling, erhverv, sundhed, infrastruktur, kompetenceudvikling og Rømø.

Vi har bevidst valgt at fokusere på styrker og udviklingsmuligheder inden for de enkelte temaer.

Kommuneplanen er ikke alene en vision og et udviklingsværktøj for politikere og administration. Planen er også et omfattende og detaljeret opslagsværk for alle, der ønsker at vide noget om Tønder Kommune.

Kommuneplan 2009-2021 indeholder nemlig en stor samling data om hele kommunen. Så hvis du har brug for faktuelle oplysninger om trafik og veje, kultur og fritid eller erhverv, så kan du med stor sandsynlighed finde oplysningerne i kommuneplanen.

Derfor kan kommuneplanen være et nyttigt og brugbart redskab for mange mennesker. Og derfor skal planen også være let tilgængelig.

Det er baggrunden for, at vi har valgt at lave en digital kommuneplan. Du skal ikke på rådhuset for at hente tykke bøger. Du kan bare på nettet. Så har du adgang til hele materialet på en nem og overskuelig måde. Den digitale kommuneplan er bygget op sådan, at det er let for dig at vælge, hvor meget du vil gå i detaljer.

God fornøjelse med Kommuneplan 2009-2021.

 

Laurids Rudebeck

borgmester

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.