Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Arealudlæg

Arealudlæg i Tønder Kommune

De arealudlæg og ændringer i de eksisterende udlagte arealer, som er vurderet nødvendige for udviklingen i Tønder Kommune er her fastlagt og beskrevet. Nye arealudlæg er foretaget med respekt for kulturmiljøer, landbruget og de natur- og beskyttelsesinteresser vi er omgivet af.

I afsnittet beskrives de konkrete ændringer i de arealudlæg der er fastlagt og gældende i forhold til den hidtidige planlægning. Den hidtil gældende planlægning omfatter Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt samt kommuneplanerne incl. alle tillæg for hver af de 6 tidligere kommuner, som Tønder Kommune i dag består af:

  • Kommuneplan 1999-2008 for Bredebro Kommune
  • Kommuneplan 2002-2014 for Højer Kommune
  • Kommuneplan 2001-2009 for Løgumkloster Kommune
  • Kommuneplan 2000 for Nr. Rangstrup Kommune
  • Kommuneplan 1993-2005 for Skærbæk Kommune
  • Kommuneplan 2000-2012 for Tønder Kommune

Der er udarbejdet retningslinier og oversigtskort for de konkrete ændringer, opdelt i områderne:

Byudvikling

Det åbne land

Tekniske anlæg

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.