Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
By og Land
Arealudlæg
Arealudlæg byudvikling
Arealudlæg det åbne land
Arealudlæg tekniske anlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Arealudlæg

Arealudlæg i Tønder Kommune

De arealudlæg og ændringer i de eksisterende udlagte arealer, som er vurderet nødvendige for udviklingen i Tønder Kommune er her fastlagt og beskrevet. Nye arealudlæg er foretaget med respekt for kulturmiljøer, landbruget og de natur- og beskyttelsesinteresser vi er omgivet af.

I afsnittet beskrives de konkrete ændringer i de arealudlæg der er fastlagt og gældende i forhold til den hidtidige planlægning. Den hidtil gældende planlægning omfatter Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt samt kommuneplanerne incl. alle tillæg for hver af de 6 tidligere kommuner, som Tønder Kommune i dag består af:

  • Kommuneplan 1999-2008 for Bredebro Kommune
  • Kommuneplan 2002-2014 for Højer Kommune
  • Kommuneplan 2001-2009 for Løgumkloster Kommune
  • Kommuneplan 2000 for Nr. Rangstrup Kommune
  • Kommuneplan 1993-2005 for Skærbæk Kommune
  • Kommuneplan 2000-2012 for Tønder Kommune

Der er udarbejdet retningslinier og oversigtskort for de konkrete ændringer, opdelt i områderne:

Byudvikling

Det åbne land

Tekniske anlæg

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.