Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
By og Land
Arealudlæg
Arealudlæg byudvikling
Arealudlæg det åbne land
Arealudlæg tekniske anlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Arealudlæg Arealudlæg byudvikling

Arealudlæg byudvikling

Arealudlæg til byudvikling

I retningslinie 1.3.1 beskrives ændringer i arealudlæg i alle centerbyer og lokalbyer.
Alle ændringer for hvert byområde beskrives i et skema og er efterfølgende vist på kortbilag.
Byernes beskrives i retningslinien i samme rækkefølge som kommunens opdeling i lokalområder,

  • Lokalområde Bredebro med Bredebro, Ballum og Visby
  • Lokalområde Højer med Højer og Sdr. Sejerslev
  • Lokalområde Løgumkloster med Løgumkloster/Løgumgårde, Bedsted og Øster Højst
  • Lokalområde Toftlund med Toftlund, Agerskov, Arrild og Branderup
  • Lokalområde Skærbæk med Skærbæk, Brøns, Døstrup og Frifelt
  • Lokalområde Tønder med Tønder, Abild, Jejsing og Møgeltønder
  • Lokalområde Rømø med Havneby

Byudvikling
Retningslinie 1.3.1
 byudvikling_retningslinie131.pdf (23.2 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.