Arealudlæg byudvikling

Arealudlæg til byudvikling

I retningslinie 1.3.1 beskrives ændringer i arealudlæg i alle centerbyer og lokalbyer.
Alle ændringer for hvert byområde beskrives i et skema og er efterfølgende vist på kortbilag.
Byernes beskrives i retningslinien i samme rækkefølge som kommunens opdeling i lokalområder,

  • Lokalområde Bredebro med Bredebro, Ballum og Visby
  • Lokalområde Højer med Højer og Sdr. Sejerslev
  • Lokalområde Løgumkloster med Løgumkloster/Løgumgårde, Bedsted og Øster Højst
  • Lokalområde Toftlund med Toftlund, Agerskov, Arrild og Branderup
  • Lokalområde Skærbæk med Skærbæk, Brøns, Døstrup og Frifelt
  • Lokalområde Tønder med Tønder, Abild, Jejsing og Møgeltønder
  • Lokalområde Rømø med Havneby

Byudvikling
Retningslinie 1.3.1
 byudvikling_retningslinie131.pdf (23.2 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.