Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Arealudlæg Arealudlæg det åbne land

Arealudlæg det åbne land

Ændringer i arealudlæg i det åbne land er beskrevet i nedennævnte retningslinier.

Afgrænsning af landsbyer
Retningslinie 1.3.2

 landsbyer_retningslinie_132.pdf (13.9 MB)

Udvidelse af campingpladser
Retningslinie 1.3.3

 campingpladser_retningslinie133.pdf (7.3 MB)

Butiksområder
Retningslinie 1.3.4

 aabenland_butik_134.pdf (852.4 KB)

Stier
Retningslinie 1.3.5

 stier_retningslinie135.pdf (1.2 MB)

Skovrejsning
Retningslinie 1.3.6

 skovrejsning_retningslinie_136.pdf (1.6 MB)

Turistområder
Retningslinie 1.3.7 
 turist_retningslinie137.pdf (1.4 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.