Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
By og Land
Arealudlæg
Arealudlæg byudvikling
Arealudlæg det åbne land
Arealudlæg tekniske anlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Arealudlæg Arealudlæg det åbne land

Arealudlæg det åbne land

Ændringer i arealudlæg i det åbne land er beskrevet i nedennævnte retningslinier.

Afgrænsning af landsbyer
Retningslinie 1.3.2

 landsbyer_retningslinie_132.pdf (13.9 MB)

Udvidelse af campingpladser
Retningslinie 1.3.3

 campingpladser_retningslinie133.pdf (7.3 MB)

Butiksområder
Retningslinie 1.3.4

 aabenland_butik_134.pdf (852.4 KB)

Stier
Retningslinie 1.3.5

 stier_retningslinie135.pdf (1.2 MB)

Skovrejsning
Retningslinie 1.3.6

 skovrejsning_retningslinie_136.pdf (1.6 MB)

Turistområder
Retningslinie 1.3.7 
 turist_retningslinie137.pdf (1.4 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.