Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
By og Land
Arealudlæg
Arealudlæg byudvikling
Arealudlæg det åbne land
Arealudlæg tekniske anlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Arealudlæg Arealudlæg tekniske anlæg

Arealudlæg tekniske anlæg

Der er ikke foretaget egentlige arealudlæg til tekniske anlæg ved kommuneplanlægningen udover dem der indgår i retningslinie 1.3.1 arealudlæg til byudvikling.

Men der udpeget lokaliteter for nogle mulige arealudlæg til vindmøller, som vil blive konkretiseret efter nærmere undersøgelser. Disse lokaliteter beskrives i retningslinie 1.3.8, ved den konkrete udpegning af arealer kræves VVM-redegørelse.

I retningslinien indgået et skema hvor de enkelte lokaliteter er beskrevet, og der er foretaget nogle vurderinger bl.a. med hensyn til:

Sikkerhedszone:
Vindmøller med en totalhøjde mellem 130 m - 150 m (kaldes "høje vindmøller"), sikkerhedszonen til boliger vil være mellem 520 m - 600 m.

I områder hvor eksisterende vindmøller og -parker påtænkes udvidet/ændret med høje møller kan det medføre at sikkerhedszonen til beboelse vil blive øget i forhold til sikkerhedszonen ved de eksisterende møller.

Uforstyrret landskab:
At placere møller i et udpeget større sammenhængende landskab skal landskabsmæssigt vurderes. Miljøcentret kan nedlægge veto.

Gener:
Støj, glimt, isafkast, skyggepåvirkninger, afmærkningslys

Mulige arealudlæg til vindmøller
Retningslinie 1.3.8
 
retningslinie_138_vindmoeller.pdf (3.9 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.