Arealudlæg tekniske anlæg

Der er ikke foretaget egentlige arealudlæg til tekniske anlæg ved kommuneplanlægningen udover dem der indgår i retningslinie 1.3.1 arealudlæg til byudvikling.

Men der udpeget lokaliteter for nogle mulige arealudlæg til vindmøller, som vil blive konkretiseret efter nærmere undersøgelser. Disse lokaliteter beskrives i retningslinie 1.3.8, ved den konkrete udpegning af arealer kræves VVM-redegørelse.

I retningslinien indgået et skema hvor de enkelte lokaliteter er beskrevet, og der er foretaget nogle vurderinger bl.a. med hensyn til:

Sikkerhedszone:
Vindmøller med en totalhøjde mellem 130 m - 150 m (kaldes "høje vindmøller"), sikkerhedszonen til boliger vil være mellem 520 m - 600 m.

I områder hvor eksisterende vindmøller og -parker påtænkes udvidet/ændret med høje møller kan det medføre at sikkerhedszonen til beboelse vil blive øget i forhold til sikkerhedszonen ved de eksisterende møller.

Uforstyrret landskab:
At placere møller i et udpeget større sammenhængende landskab skal landskabsmæssigt vurderes. Miljøcentret kan nedlægge veto.

Gener:
Støj, glimt, isafkast, skyggepåvirkninger, afmærkningslys

Mulige arealudlæg til vindmøller
Retningslinie 1.3.8
 
retningslinie_138_vindmoeller.pdf (3.9 MB)

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.