Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
By og Land
Arealudlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling

Bosætning og byudvikling i Tønder Kommune

I Tønder Kommune planlægges der for udvikling i hele kommunen, dog med hovedvægten i centerbyer og lokalbyer. Tønder Kommunes geografiske placering, gør det vigtigt at fremhæve egnens og de enkelte byers potentialer. Med de muligheder der ligger heri, tror vi på en positiv udvikling i Kommunen, hvor byer og lokalsamfund kan supplere hinanden.

Bosætning og byudvikling i Tønder Kommune beskrives i afsnittene:

Bymønster
I dette afsnit kan du få overblik over bymønsterstrukturen. De enkelte byers særpræg og potentialer er beskrevet i redegørelsen. I centerbyerne ønsker vi at sikre et varieret butiks- og handelsliv, servicefunktioner, erhvervsvirksomheder, uddannelses- og kulturtilbud og bosætningsmuligheder. I lokalbyerne ønsker vi at sikre et vist udbud af bomuligheder, servicefaciliteter og erhverv og dermed arbejdspladser.

By & Land
I dette afsnit kan du læse om byudviklingsmulighederne, hvor der i centerbyerne skal satses på, at der kan ske udvikling indenfor boligbyggeri, erhverv og offentlig- og privat service m.v. Der skal også ske en vis udbygning i lokalbyerne, så serviceniveauet kan understøttes og som minimum opretholdes. I landsbyerne er der udlagt enkelte grunde og jordbrugsparceller til boligbyggeri.

Arealudlæg
I dette afsnit præsenteres en samlet oversigt over de ændringer, der er foretaget i arealudlæggene i Kommuneplan 2009-2021 i forhold til den hidtil gældende planlægning, dvs. Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt og kommuneplanerne for de 6 tidligere kommuner, som i dag udgør Tønder Kommune.

Hvis du vil læse mere om bystrukturen, byernes og kommunens udvikling samt de enkelte arealudlæg kan du klikke på afsnittene:

Bymønster
By & Land
Arealudlæg

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Mølleparken i Løgumkloster. 
Mølleparken i Løgumkloster. Grønne områder i forbindelse med boliger vægtes højt i planlægningen af nye områder.

 Nr. Løgum  
Nr. Løgum. Tønder Kommune har fokus på forskelle mellem by og land.