Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling By og Land

By og Land i Tønder Kommune

I Tønder Kommune skal der være mulighed for en alsidig byudvikling i hele kommunen. Den primære udvikling skal ske i egnscentret og centerbyerne, men det er også vigtigt at der kan ske byudvikling i lokalbyerne, så serviceniveauet som minimum kan opretholdes. Der kan ske en begrænset udvikling i landsbyer og i enkelte tilfælde i det åbne land under hensyn til kulturmiljø og landbrug.

Tønder Kommunes styrker – by og land
Tønder Kommune har udviklingspotentiale både i byerne og i det åbne land. Vi vil satse på at udvikle det grænseregionale samarbejde, de unikke værdier og særegne områder, som er atypiske i forhold til andre steder i landet. Byernes udviklingsområder skal tilpasses efterspørgslen, og der skal åbnes for nye muligheder i det åbne land samtidig med at kulturmiljøer, landbruget og natur- og beskyttelsesinteresser respekteres.

Tønder Kommunes fokus – by og land
Vi har fokus på kvaliteten i by- og boligområderne. Gode bomuligheder og et alsidigt udbud af boliger giver sammen med gode pasnings- og skoleforhold og et aktivt erhvervsliv et godt grundlag for fortsat at bo i kommunen. Vi vil også have opmærksomheden rettet mod bæredygtighed og tiltag som begrænser resurseforbrug og CO2 udslip. Endelig skal der være muligheder for borgere, der ønsker at bosætte sig udenfor center- og lokalbyer eller der skal være mulighed for at etablere erhverv i tiloversblevne landbrugsbygninger.

Overordnet mål for udvikling by og land

  • Arealbehovene skal tilpasses den forventede udvikling i de enkelte byer
  • Sundhed og bæredygtighed skal sammen med trafiksikkerhed tænkes ind byernes udvikling, og der skal være en god kvalitet i boligområderne
  • Kulturarven skal udnyttes i en attraktiv bosætning både i og udenfor byerne, hvor den også kan indgå som et særligt element i turismen.

Afsnittet om By og Land består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Luftfoto af landsbyen Rejsby  
Luftfoto af landsbyen Rejsby

 Bybillede fra Tønder  
Bybillede fra Tønder