Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling By og Land Mål

Mål for By og Land i Tønder Kommune

I Tønder Kommune skal vi have fokus på at sikre de enkelte byers kvaliteter og serviceniveau for at fastholde de borgere og arbejdspladser, der allerede er i byer og lokalsamfund. Det er vigtigt at markedsføre Tønder Kommune og dens unikke værdier når vi vil skabe udvikling ved at tiltrække nye borgere og nye virksomheder.

Mål for By & Land

Vi vil:

  • Skabe mulighed for både eje- og lejeboliger, etagebyggeri og tæt- og åben-lav boligbebyggelse i centerbyerne
  • Tænke sundhed og bæredygtighed ind i byernes udvikling, og der skal være en god kvalitet i boligområderne.
  • Benytte kulturarven i en attraktiv bosætning både i og udenfor byerne, hvor den også kan indgå som et særligt element i turismen
  • Skabe samarbejde mellem erhvervslivet og kommunens bosætningskonsulent, for etab-lering af særlig service til jobkandidater for motivering til bosætning.

Handling - By & Land

Vi gør:

  • Sikrer arealer for en alsidig byudvikling i egnscentret og de øvrige centerbyer, og gode bosætningsmuligheder i alle bymønstrets byer
  • Skaber attraktive boligområder med gode bokvaliteter dvs. fællesfriarealer med rige aktivitetsmuligheder, der understøtter sundhedspolitikken, gode trafikforhold, lavt resurse-forbrug og begrænset CO2 udslip
  • Udpeger byggemuligheder i landsbyerne for at sikre landbruget bedre vilkår for udvidelser
  • Markedsfører målrettet bosætningsfordele i Tønder Kommune og beliggenheden i grænseregionen.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort