Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
By og Land
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Arealudlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling By og Land Mål

Mål for By og Land i Tønder Kommune

I Tønder Kommune skal vi have fokus på at sikre de enkelte byers kvaliteter og serviceniveau for at fastholde de borgere og arbejdspladser, der allerede er i byer og lokalsamfund. Det er vigtigt at markedsføre Tønder Kommune og dens unikke værdier når vi vil skabe udvikling ved at tiltrække nye borgere og nye virksomheder.

Mål for By & Land

Vi vil:

  • Skabe mulighed for både eje- og lejeboliger, etagebyggeri og tæt- og åben-lav boligbebyggelse i centerbyerne
  • Tænke sundhed og bæredygtighed ind i byernes udvikling, og der skal være en god kvalitet i boligområderne.
  • Benytte kulturarven i en attraktiv bosætning både i og udenfor byerne, hvor den også kan indgå som et særligt element i turismen
  • Skabe samarbejde mellem erhvervslivet og kommunens bosætningskonsulent, for etab-lering af særlig service til jobkandidater for motivering til bosætning.

Handling - By & Land

Vi gør:

  • Sikrer arealer for en alsidig byudvikling i egnscentret og de øvrige centerbyer, og gode bosætningsmuligheder i alle bymønstrets byer
  • Skaber attraktive boligområder med gode bokvaliteter dvs. fællesfriarealer med rige aktivitetsmuligheder, der understøtter sundhedspolitikken, gode trafikforhold, lavt resurse-forbrug og begrænset CO2 udslip
  • Udpeger byggemuligheder i landsbyerne for at sikre landbruget bedre vilkår for udvidelser
  • Markedsfører målrettet bosætningsfordele i Tønder Kommune og beliggenheden i grænseregionen.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort