Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
Mål
Retningslinier
Redegørelse
By og Land
Arealudlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Bymønster

Bymønster i Tønder Kommune

Bymønsteret i Tønder Kommune afspejler de enkelte byers rolle i kommunen. Tønder by er egnscenter. Fem byer er centerbyer og dertil komme en række lokalbyer. Alle byer har hver sin betydning i kommunen. De har hver sit særpræg og de kan på forskellige måder tilbyde handel, service, boliger. Større og mindre byer har forskellige udviklingsmuligheder, men de medvirker alle til at skabe en helhed i kommunen. Der skal være gode vejforbindelser og god kollektiv trafik, som binder mulighederne i byerne sammen.

Styrker i bymønsteret
Tønder Kommune strækker sig over et stort geografisk område, men kommunen skal opleves som en helhed. Et stærkt egnscenter og 5 levedygtige centerbyer sikrer et højt serviceniveau for alle borgere i hele kommunen. Centerbyernes forskellige særpræg skal ses som en styrke. Nærhed til stor natur, en ganske særlig historie, turisme eller god offentlig service er nogle af de styrker vi finder i centerbyerne. Vi finder gode udviklings- og bosætningsmuligheder alle steder, som tiltrækker nye tilflyttere. I landsbyerne giver vi mulighed for opførelse af enkelte boliger og omdannelse af ubenyttede bygninger.

Fokus på byernes særlige kvaliteter
Kommunen har fokus på udvikling af kommunens særlige kvaliteter i byer og landområder. Det betyder, at vi vil bygge videre på de helt særlige kvaliteter og ressourcer som hver by og lokalsamfund byder på.

  • Tønder by er den moderne købstad
  • Højer byen i nationalparken
  • Løgumkloster er kirke og klosterbyen
  • Skærbæk er byen tæt på Rømø
  • Bredebro udspringer fra stationsbyen
  • Toftlund byder på kultur- og foreningsliv.

Udvikling af boliger, service, erhverv, natur, sundhed, kulturarv m.v. skal ses i forhold til byerne og lokalsamfundenes særlige identitet og muligheder, men også ses i sammenhæng med hele kommunens behov.

Overordnet mål
Kommunen vil finde potentialerne og udviklingsmulighederne i byerne og lokalsamfundene og omgivelserne omkring byerne. Der har vi både en smuk og storslået natur, men også et effektivt landbrugserhverv. Det skal udnyttes, så vi, om muligt, kan skabe vækst, og dermed begrænse tilbagegangen i befolkningstallet mest muligt.

Afsnittet om bymønster består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

Billeder

 Egns typiske huse i Højer.  
Egns typiske huse i Højer.

 De karakteristiske hvide huse i Løgumkloster. 
De karakteristiske hvide huse i Løgumkloster.


Faktaboks

Egnscentret har hele kommunen som opland, og regional betydning i grænseregionen. Egnscenteret har et stort udbud af service, kultur-, erhvervs- og handelsvirksomhed.

Centerbyerne har et større lokalområde som opland – og har et rigt udbud af service, butiks- og erhvervsliv.

Lokalbyerne har nærområdet som opland og et vist udbud af privat og offentlig service.

Landsbyer er samlede bebyggelser i landzone med min. 30 huse og et fælles samlingssted.