Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Bymønster
Mål
Retningslinier
Redegørelse
By og Land
Arealudlæg
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Bymønster Mål

Mål for bymønsteret i Tønder Kommune

Bymønstret i Tønder Kommune sikrer ligeværdig udvikling i hele kommunen. Der skal være vedholdende fokus på at fastholde de eksisterende erhverv og øvrige funktioner, og om muligt skabe vækst, så tilbagegangen i befolkningstallet begrænses mest muligt.

Det skal afklares hvilke udviklingstemaer der kan satses på for at skabe udvikling i Tønder Kommune, det er andre end dem, der satses på de fleste andre steder i landet. De skal synliggøres og markedsføres, så det kan tiltrække nye borgere.

Mål for bymønster

Vi vil:

 • Fokusere på hvad vi allerede kan tilbyde i kommunen - og få det markedsført
 • Afklare hvilke udviklingstemaer, der kan understøtte en fremtidig udvikling af både by- og landområder. Styrke de enkelte byer i deres aktuelle funktioner med baggrund i deres særpræg
 • Arbejde for at der også er liv, aktivitet og gode udviklingsmuligheder på landet
 • Fastholde eksisterende erhverv m.v. og om muligt skabe vækst, så tilbagegangen i befolk-ningstallet begrænses mest muligt
 • Udnytte naturen og kulturarven både i en turistmæssig udvikling og ved forbedring af bo- og bymiljøer
 • Give mulighed for udvikling indenfor landbrug
 • Styrke Tønder som egnscenter både lokalt og et grænseregionalt samarbejde
 • Udnytte det potentiale som etablering af Nationalpark Vadehavet kan bringe.

Handling - Bymønster

Vi gør:

 • Styrker egnscentret Tønder By ved at tiltrække nye erhverv og centrale servicefunktioner, som har hele kommunen og den vestlige del af regionen som opland
 • Gennemfører by- og områdefornyelse i flere centerbyer
 • Iværksætter bevarende lokalplaner for flere bymidter
 • Holder fokus på hvad enkelte byer's særpræg er, så udviklingen kan ske med baggrund heri
 • Sikrer udviklingsmuligheder gennem nye arealudlæg
 • Afgrænser landsbyer og giver mulighed for udfyldnings- og nybyggeri.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort