Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kulturarv
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Bosætning og Byudvikling Bymønster Retningslinier

Retningslinier for bymønster i Tønder Kommune

Kommuneplanens bymønster har 3 nivauer. Der er egnscenter, centerbyer og lokalbyer. Tilsammen danner de et lokalt netværk i kommunen. I bymønsteret indgår også en række landsbyer.

 • Egnscentret er Tønder
 • Centerbyerne er Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro og Højer.
 • Lokalbyerne er Abild, Agerskov, Arrild, Bedsted, Branderup, Brøns, Bådsbøl- og Husum Ballum, Døstrup, Frifelt, Havneby, Jejsing, Møgeltønder, Sdr. Sejerslev, Visby og Øster Højst.
 • Landsbyerne er Daler, Ellum, Drengsted, Hjerpsted, Hostrup, Mjolden, Randerup, Rangstrup, Rejsby, Rudbøl, Skast, Sæd, Sølsted, Østerende-Vesterende Ballum og Ø. Gasse.

Klik i kortet i højre side for at se Tønder Kommunes bymønster.

Der er retningslinier for:

Tønder Kommunes bymønster
Retningslinie 1.1.1
Byudvikling skal ske i tilknytning til kommuneplanens bymønster.

Udlæg af arealer skal ske i forhold til de enkelte byers funktioner og roller i bymønstret. De enkelte byer skal styrkes. Det kan ske ved at opretholde og etablere det bredest mulige udbud af centerfunktioner. Særlige bevaringsinteresser skal respekteres.

Egnscenter
Retningslinie 1.1.2
Tønder by skal kunne tilbyde de overordnede funktioner. Tønder by skal kunne betjene hele kommunen og dermed egnen og grænseregionen. Det skal fortsat være:

 • et bredt udbud af arbejdspladser
 • erhvervsservice
 • andre liberale erhverv
 • detailhandelsbutikker
 • uddannelsestilbud til unge og voksne
 • sundheds- og social service.

Der skal opretholdes gode overordnede trafikforbindelser, så der opnås størst mulig selvforsyning med service og arbejdspladser.

Centerbyer
Retningslinie 1.1.3
Centerbyerne skal kunne tilbyde de overordnede funktioner, som skal betjene lokalområdet i bred forstand. Det betyder, at de skal tilbyde:

 • et varieret udbud af handel og service
 • erhvervs- og håndværksvirksomheder samt
 • liberale erhverv.

Centerbyerne skal opnå en god selvforsyning med service og arbejdspladser i lokalområdet.

Centerbyernes planlægningsmæssige forudsætninger er at kunne betjene lokalområdet med offentlig og privat service.

Placering af nye eller omdannelse af eksisterende funktioner skal vurderes og planlægges ud fra en helhedsmæssig afvejning, hvor hensyn til natur, miljø og bæredygtighed skal indgå med stor vægt.

Vejledning
Overordnede funktioner i centerbyerne kan være offentlige og private servicefunktioner inden for f.eks. uddannelse og sundhed, større butikker og større idrætsfaciliteter.

Udviklingen i centerbyerne skal bidrage til, at der i kommunen som helhed findes det størst mulige udbud af erhvervsservice, andre liberale erhverv, detailhandelsbutikker, fritidsaktiviteter, uddannelsestilbud til unge og voksne, sundheds- og socialservice samt gode overordnede trafikforbindelser.

Lokalbyer
Retningslinie 1.1.4
Lokalbyer kan rumme offentlig og privat service, som betjener nærområdet.

Lokalbyernes beliggenhed i kommunens geografi er bredt dækkende, og der er overalt i kommunen er rimelig adgang til den daglige service og arbejdspladser uden for centerbyerne.

I forbindelse med trafikplanlægningen skal sammenhængen i form af veje, stier og kollektiv trafik og trafiksikkerheden mellem lokalbyer og centerbyer tillægges stor vægt.

Landsbyer
Retningslinie 1.1.5
Nybyggeri og udnyttelse af overfløddiggjorte bygninger i afgrænsede landsbyer kan finde sted i begrænset omfang, og der er mulighed for udstykning af enkelte jordbrugsparceller. Landsbyens udstykningsmønster og de kulturhistoriske værdier, samt natur, landskab og miljø skal respekteres.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Egnscentret har hele kommunen som opland, og regional betydning i grænseregionen. Det har et bredt udbud af service, kultur-, erhvervs- og handelsvirksomhed.

Centerbyerne har et større lokalområde som opland - og har et rigt udbud af service, butiks- og erhvervsliv.

Lokalbyerne har nærområdet som opland og et vist udbud af privat og offentlig service.

Landsbyer er samlede bebyggelser i landzone med et fælles samlingssted, og er entydigt afgrænset i kommuneplanen.