Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Mål
Redegørelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Beskæftigelse

Beskæftigelse i Tønder Kommune

Beskæftigelsesindsatsen er en støtte til kommunens borgere. Det handler om at borgere får støtte til at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen handler også om at samarbejde med virksomheder i og udenfor kommunen. Vi ønsker at støtte virksomhederne i at få den ønskede arbejdskraft.

Styrker i beskæftigelsesindsatsen
Kommunen har en stabil og omstillingsparat arbejdskraft. Skiftende konjunkturer og forandring i erhvervslivet har ikke svækket arbejdskraftens tilpasning. Tvært imod har de fleste borgere vist at de kan flytte sig fysisk og fagligt. Det er en styrke i et område, hvor mange produktionsarbejdspladser forsvinder væk fra landsdelen. Arbejdskraften er samtidig mobil. Mange kører ud af kommunen for at nå frem til det rette job.

Innovative borgere og iværksættere er også en styrke. Mange nye – ofte mindre – virksomheder fungerer som nicher til i forvejen kendt produktion. Mange mindre håndværks- og produktionsvirksomheder finder opgaver – også ud over kommunegrænsen.

Endelig har vi oplevelsessektoren. Især i landdistrikterne, hvor turismen er i fremgang, sker en udvikling i oplevelsessektoren. F.eks. dukker mange nye overnatningssteder op. Vi ønsker at støtte, især kvinder i kommunen, med at finde vejen til oplevelsessektorens mange muligheder.

Fokus på beskæftigelsesindsatsen
Vi har held med at skabe gode rammer og gode vilkår for virksomhederne i kommunen. En vækstanalyse viser at kommunen har en første plads i Region Syddanmark, når det handler om at skabe gode betingelser for virksomheder i vækst. På landsplan har vi en 12. plads. Det viser at kommunens strategi for erhvervsudvikling sætter en rigtig kurs i beskæftigelsesindsatsen.

Men vi har også udfordringer i de kommende år, som skiftende konjunkturer, forandringer i bosætningen m.m. Nogle af de væsentligste udfordringer i de kommende år vil være:

  1. Antallet af unge ledige
  2. Ændring i befolkningens sammensætning og tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft.
  3. Globaliseringen og den teknologiske udvikling, som medfører et større krav om kompetencer på arbejdsmarkedet
  4. Behov for omskoling og efteruddannelse

Overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen
Vi vil fortsat sikre gode ramme og vilkår for virksomheder i kommunen. Vi vil ligeledes sikre gode rammer og vilkår for iværksættere og sikre støtte og vejledning til de borgere, som skal hjælp til at bevare fodfæste på arbejdsmarkedet.

Afsnittet om beskæftigelse består af mål og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Efteruddannelse  
Arbejdskraften er fleksibel og der er gode muligheder for efteruddannelse. Okholm Lightning er en spændende der blandt andet fremstiller lysarmatur til kirker.

ECCO 
ECCO er et af vore fyrtårne.