Mål for beskæftigelse i Tønder Kommune

I Tønder Kommune vil der være stor variation i behovet for indsats og service over for forskellige borgere og virksomheder. I beskæftigelsesindsatsen vil kommunen derfor have fokus på mange forsekelige indsatser

Mål for beskæftigelsesindsatsen

Vi vil:

 • Sikre en borgerrettet indsats, som går ud på at reducere korttidsledighed og nedbringe lantidsledigheden
 • Sikre en virksomhedsrettet indsats, som går ud på at:
  • Synliggøre jobåbninger
  • Opkvalificere og tiltrække arbejdskraft
  • Skaffe plads til ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet
  • Skaffe plads til de arbejdsmarkedsparate ledige
  • Arbejdsfastholdelse og anvendelse af mentorordning
 • Inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for definerede grupper af ledige. Dvs. lade de bedste aktører sikre de ledige den hurtigste vej til ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet

Handling – Beskæftigelsesindsatsen

Vi gør:

 • Sørger for en tidlig og aktiv indsats for alle, der henvender sig i jobcentret. I den forbindelse er aktiveringsindsatsen på Kompetencecenteret en væsentlig del.
 • Skaber rammerne for en bedst mulig indsats. Derfor er der mange samarbejdspartnere til Jobcentret.
 • Bruger andre samarbejdspartnere i forhold til udvalgte målgrupper som supplement til Jobcenter Tønders egen indsats.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.