Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Detailhandel Mål

Mål for detailhandel i Tønder Kommune

Kommunalbestyrelsen ønsker at Tønder Kommune skal være et attraktivt sted at handle for borgere, gæster og turister. Udvikling i detailhandlen har kommunens helt særlige bevågenhed af hensyn til fremtidens konkurrence.

Kommunen ønsker at detailhandlen skal koncentreres i bestående bymidter. Udvikling i detailhandlen kan medvirke til at bymidterne bliver aktivitets- og oplevelsesrum. Udviklingen skal dog ske med særlig respekt for de bygningsmæssige kvaliteter, som findes i Tønder kommune. Tønder by ses som centrum for den grænseoverskridende detailhandel.

Mål for detailhandel

Vi vil:

 • Udbygge og forstærke detailhandelen i Tønder kommune.
 • Udvikle detailhandelen i kommunen
 • Bevare og styrke den lokale dagligvarerforsyning, så alle borgere i kommunen får let adgang til dagligvareforsyning
 • Sikre lokale indkøbsmuligheder til gavn for bosætningen
 • Skabe mulighed for nye detailhandelsoplevelser i Tønder Kommune
 • Skabe attraktive bymidter til gavn for borgere og gæster
 • Give mulighed for at tiltrække nye kædebutikker for at styrke detailhandelen og for at højne oplevelsen.
 • Fastholde og forbedre lokalkøbsandelen

Handlinger - detailhandel

Vi gør:

 • Styrker samspillet mellem butikker, organisationer, investorer og kommune for at skabe fremtidens detailhandel.
 • Skaber gode rammer for såvel lokal detailhandel som for regionale handelstilbud
 • Arbejder på at udbygge markedsføringen over for turister og borgere i tilgrænsende kommuner såvel syd som nord for kommunen
 • Sikrer købstadsbymiljøet og den rige bygningskultur, som er en del af Tønder bys profil.
 • Arbejder på at eksisterende bygninger i landområderne kan anvendes til butikker med såvel dagligvarer som pladskrævende varegrupper og specialforretninger med baggrund i lokalområdet
 • Følger op på den eksisterende detailhandelsanalyse som grundlag for udviklingen i detailhandelen og planlægningen.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Gågaden i Tønder er et aktiv for handelen. Det gælder såvel udbuddet af dagligvarer som udbuddet af specialbutikker.

Gågadens kvalitet er en kombination af den kvalitet, som forretningerne udbyder og den kvalitet, som er i et bymiljøet med de mange bevaringsværdige bygninger.