Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Detailhandel Retningslinier

Retningslinier for detailhandel i Tønder Kommune

Detailhandel er en spidskompetence i Tønder kommune. Dagligvarer skal være placeret nær boliger og  øvrige udbud. Der skal være nem adgang til dagligvarebutikker i Tønder Kommune. Ved  indfaldsveje til egnscenter og centerbyerne kan der etableres områder for pladskrævende varegrupper og større butiksenheder.

Dette afsnit beskriver retningslinierne for planlægningen af detailhandlen i Tønder Kommune og retningslinier for udlæg af arealer til detailhandel.

Muligheder og begrænsninger ved placeringer
Den historiske meget snævre og bevaringsværdige bykerne i Tønder by og andre af kommunens bevaringsværdige byer er et plus for handlen, men en begrænsning i mulighederne for etablering af større butikker. Derfor er der etableret nye muligheder for dagligvarehandel i periferien af bykernerne.

Der er retningslinier for udbygning af detalhandlen med bestemmelser for:

Detailhandel kan etableres og udbygges efter følgende retningslinier.

Arealer til butiksformål
Retningslinie 2.1.1

Der kan planlægges for - og udlægges arealer til butiksformål i bymidter og bydelscentre j.f. lovens bestemmelser om butiksstørrelser.

Behov for nybyggeri og omdannelse
Retningslinie 2.1.2

Der kan kun planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for det maksimale bruttoetageareal - hvor meget fremgår af skemaet nedenfor. Skemaet viser de samlede udvidelsesmuligheder til byggeri og omdannelse i Tønder Kommune i de enkelte centerbyer.

Vejledning:
Kommunen opgør i fremtiden oversigter over nye butiksarealer. Når loftet for det samlede bruttoetageareal i en kommune nås, vil der blive taget stilling til hvorvidt loftet kan forhøjes, så der er mulighed for yderligere udvidelser. Forhøjelsen vil ske gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Rammen for samlet nybyggeri og omdannelse til butiksformål er i alt. 28.500.

Rammer for samlet nybyggeri og omdannelse til butiksformål i alt følger med de anbefalinger, som ICP har givet. (ICP udarbejder analyser om detailhandel i Danmark og udland)

  Område Lokalplanramme Områdets samlede ramme til butiksformål (bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (bruttoetageareal)

Maksimale butikstørrelser i bruttoetageareal Dagligvare/udvalgsvare
Bymidte - centerbyer og egnscenter Bredebro 110.41.1 9.500 1.000 3.500 / 2.000
Højer 210.41.1 4.500 1.000 3.500 / 2.000
Løgumkloster

310.41.1

310.41.2

13.700 1.000 3.500 / 2.000
Toftlund

410.41.1

410.41.2

19.800 1.500 3.500 / 2.000
Skærbæk

510.41.1

510.41.2

510.41.3

510.41.4

510.41.5

21.400 1.500 3.500 / 2.000
Tønder

610.41.1

610.41.2

40.200 5.000 3.500 / 2.000
Bymidte - lokalbyer Abild 640.41.1 900 4.000* 1.000 / 500 
Agerskov 420.41.1 11.900 3.000 / 1.500
Arrild 430.41.1 900 1.000 / 500
Bedsted 320.41.1 800 1.000 / 500
Brøns 520.41.2 1.700 1.000 / 500
Døstrup 530.41.1 1.200 1.000 / 500
Frifelt 540.41.1 1.500 1.000 / 500
Havneby

710.41.1

710.41.2

3.100 1.000 / 500
Husum-Ballum & Bådsbøl-Ballum 120.41.1 1.800 1.000 / 500
Jejsing 650.41.1 1.000 1.000 / 500
Kongsmark 721.41.1 1.100 1.000 / 500
Lakolk 740.41.1 6.500 2.000 / 1.000
Løgumgårde 310.41.5 1.100 1.000 / 500
Møgeltønder 660.41.1 1.100 1.000 / 500
Sønder Sejerslev 220.41.1 900 1.000 / 500
Visby 130.41.1 1.100 1.000 / 500
Øster Højst 330.41.1 1.700 1.000 / 500
Afgrænsede landsbyer Daler 231.21.1 500 500 / 0
Drengsted 551.21.1 500 500 / 0
Ellum 341.21.1 500 500 / 0
Hjerpsted 232.21.1 500 500 / 0
Hostrup 671.21.1 500 500 / 0
Mjolden 552.21.1 500 500 / 0
Randerup 142.21.1 500 500 / 0
Rejsby 553.21.1 500 500 / 0
Rudbøl 233.21.1 500 500 / 0
Skast 143.21.1 500 500 / 0
Sæd 672.21.1 500 500 / 0
Sølsted 673.21.1 500 500 / 0
Østerende - Vesterende Ballum 141.21.1 500 500 / 0
Øster Gasse 554.21.1 500 500 / 0
Bydelscenter Tønder v. Plantagevej 630.41.1 6.000 - 3.000 / 1.500
Lokalcenter Arrild feriby 440.41.1 1.000 - 1.000 / 500
 Havneby 710.41.3  1.000  - 1.000 / 500 
 Kongsmark 721.41.1 1.1000  500  1.000 / 500 
 Lakolk 740.41.1  6.500  2.000 / 1.000 
Løgumkloster v. Omfartsvej 310.41.8 1.000 1.000 1.000 / 500
Aflastningscenter Tønder v. Nordre Landevej 620.41.1 3.000 - 3.000 / 1.500
Tønder v. Ribelandevej 620.41.2 3.000 - 3.000 / 1.500
Pladskrævende varegrupper Alslev 350.41.1 6.700 4.800 -
Agerskov 420.42.2 4.900 500 -
Brøns 520.41.2 900 300 -
Højer 210.41.2 3.800 500 -
Løgumkloster

310.41.6

310.41.7

4.900 1.000 -
Toftlund 410.41.3 1.000 1.000 -
Skærbæk 510.41.6 8.700 1.000 -
Tønder

6210.41.3

620.41.4

620.41.5

620.41.6

620.41.7

41.200 4.000 -

*De 4000 m² ligger som en samlet udvidelsesramme for lokalbyerne og landsbyerne. Der kan kun bruges 1000 m² i den enkelte lokalplanramme i lokalbyerne og 500 m² i landsbyerne.

Den samlede vækstramme, der er angivet i figuren skal overholdes.

Maksimale butiksstørrelser
Retningslinie 2.1.3

Den enkelte butik kan inden for afgrænsede omåder i bymidter og bydele max. være 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. Større butikker kræver planlægningsmæssige begrundelser.

Særlig planmæssige begrundelser for at udlægge arealer til butiksformål, som er større end 2.000 m² kan bl.a. være hensynet til grænsehandel og kommunens spidskompetence inden for handel.

Detailhandelscentre af regional betydning
Retninglinie 2.1.4

Udlæg af arealer og etablering af detailhandelscentre af regional betydning på grund af størrelse kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse, læs mere under afsnittet VVM-pligtige anlæg.

Placering af aflastnings- og bydelscentre
Retningslinie 2.1.5

Uden for Tønder centrum placeres arealer til aflastnings- og bydelscentre for butikker, der ikke kan indpasses i bymiljøet på grund af væsentlige kulturarvinteresser. Aflastningscentrene ved Ribelandevej og Nordre Landevej samt bydelcenteret ved Plantagevej er udlagt med den tidligere lovgivning. Der kan ikke planlægges for flere aflastningscentre.

Placering af pladskrævende udvalgsvarebutikker
Retningslinie 2.1.6

Uden for centrum i Tønder, Løgumkloster kan der placeres butikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Arealerne er vist på kortet placeret til højre. Areal til særligt pladskrævende varegrupper vises med blå signatur.

Pladskrævende varegrupper
Område Særlig planmæssig begrundelse
Alslev Den eksisterende campingvognsforhandlers mulighed for at opretholde sin virksomhed skal fastholdes. Der skal skabes mulighed for at bygge haller til opbevaring af campingvogne, som i dag står frit på grunden.
Agerskov Den snævre afgrænsning af bymidten, giver ikke muligheder for pladskrævende varegrupper.
Brøns Den eksisterende campingvognsforhandlers mulighed for at opretholde sin virksomhed skal fastholdes.
Højer Historisk meget snæver afgrænsning af bymidten. Bevaringsværdig bebyggelse giver ikke mulighed for pladskrævende varegrupper.
Løgumkloster  Historisk meget snæver afgrænsning af bymidten. Bevaringsværdig bebyggelse giver ikke mulighed for pladskrævende varegrupper.
Toftlund Den snævre afgrænsning af bymidten, giver ikke mulighed for pladskrævende varegrupper.
Skærbæk Den snævre afgrænsning af bymidten, giver ikke mulighed for pladskrævende varegrupper.
Tønder Historisk meget snæver afgrænsning af bymidten. Bevaringsværdig bebyggelse giver ikke mulighed for pladskrævende varegruppe på nær nogle enkeltstående møbelhandlere.

  

Behandling af eksisterende lokalplaner i Tønder Kommune med detailhandelsbestemmelser
Retningslinie 2.1.7

Udvidelser af eksisterende butikker i erhvervsområder, boligområder m.v. udlagt i lokalplaner er muligt efter en konkret vurdering. Der skal være mulighed for mindre butikker til områdernes dagligvareforsyning - kiosker mv.

Butikker ved egen produktion
Retningslinie 2.1.8

Arealer til mindre butikker til salg af den enkelte virksomheds egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler / driftsbygninger kan etableres. I det åbne land kan det etableres med landzonetilladelse.

Vejledning:
Der er kun mulighed for butikker af en størrelse, der er rimelig i forhold til de produkter, den enkelte virksomhed producerer. Tilladelse gives kun såfremt den øgede trafik kan afvikles uden ulempe og fare for den øvrige trafik.

Placering, udvidelse og omdannelse af butikker i de mindste lokalbyer, landsbyer og sommerhusområder.
Retningslinie 2.1.9

Arealer til nye butikker, der skal betjene de mindste lokalbyer, landsbyer og sommerhusområder kan udlægges, hvis der udelukkende udlægges arealer, der kun har til formål at betjene lokalområdet. Områderne er afgrænset i de landsbyer, der er afgrænsede.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Læs mere
Detailhandelsanalysen
 detailhandel.pdf (1.6 MB)

I Tønder Kommune er der totalt set mulighed for at udvide butiksarealerne til detailhandel med 28.500 m².

Bruttoetageareal er samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige rum, cafeteria mv. Arealer til kældre tælles med.

Dagligvarebutik er en butik, der forhandler varer, der indgår i forbrugerens daglige husholdning, eksempelvis bagerforretning, slagterforretning, tobaks- og vinforretning og apotek.

Udvalgsvarebutik er en butik, der hovedsageligt forhandler varer, som forbruges over længere tid, f.eks. tøjforretning, cykelforretning, bog- og papirhandel samt sportsforretning.

Definition: 2.1.2
I eksisterende lokalplaner, byplanvedtægter er der angivet udvidelsesmuligheder for detailhandelen. Behovet for byggeri og omdannelse er inkl. Denne udvidelsesmulighed.

Definition: 2.1.5
Aflastningscentre er centre, der udlægges, hvor der af hensyn til bevaringsværdigt bymiljø, ikke kan udlægges tilstrækkelige arealer i bymidten.

Det kan også være centre, der er udlagt på baggrund af tidligere god planlægningsskik og som ikke umiddelbart kan ændres.

Definition: 2.1.6
Pladskrævende varegrupper er:

Butikscentre, hvor der forhandles særligt pladskrævende varegrupper.

Særligt pladskrævende varegrupper er ifølge lov om detailhandel defineret som biler, campingvogne, lystbåde, planter og havebrugsvarer, tømmer samt byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer samt møbler.

Definition: 2.1.8
Butikker ved egen produktionsvirksomhed defineres som butikker, der udelukkende forhandler produkter, der produceres på virksomheden.

Der fastsættes en butiksstørrelse på 500 m²

Definition: 2.1.9
Minimale udvidelser er udvidelser under 500 m² Der er mulighed for udvidelser ved de afgrænsede landsbyer.