Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv

Erhverv i Tønder Kommune

I Tønder kommune planlægges der for erhvervsudvikling i hele kommunen, dog med hovedvægten i centerbyer og lokalbyer. Tønder Kommune ønsker vækst i erhvervslivet og en brugerdrevet erhvervsservice. I 2014 vil Tønder kommune være kendt for innovation og iværksætteri. Væksten skabes inden for oplevelsesøkonomi og landbrug.

Detailhandel
Tønder er særlig kendt for sin detailhandel også syd for grænsen. Detailhandlen er vigtig for kommunens udvikling. I Tønder kommune er der udlagt områder til detailhandel i egnscenterbyen Tønder og i centerbyerne Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro og Højer samt i lokalbyer og landsbyer.

Turisterhvervet
Turisterhvervet er i Tønder Kommune en del af oplevelsesøkonomien og et af vækstområderne. I planlægningen udlægges arealer til turisterhvervet både til overnatningsfaciliteter og til aktiviteter. Turisterhvervet udbygges i tilknytning til eksisterende byer og i eksisterende ferieområder.

Landbrug
Tønder Kommune er en vigtig landbrugskommune. Landbruget har stærke traditioner og involverer mange af kommunens borgere. Erhvervet skal kunne drive landbrug, der er tilpasset tidens krav og muligheder. Landbrugets udvikling planlægges under hensyntagen til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser.

Håndværk, industri og service
Kommuneplanen skal sikre udviklingsmuligheder for nye og eksisterende virksomheder inden for industri, handel og service. Der er udlagt arealer i alle centerbyer og lokalbyer. I landsbyer er der mulighed for anvendelse af tiloversblevne driftsbygninger til erhverv.

Innovation og beskæftigelse
Beskæftigelsesindsatsen er en støtte til kommunens borgere. Det handler om at borgere får støtte til at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen handler også om at samarbejde med virksomheder i og udenfor kommunen. Vi ønsker at støtte virksomhederne i at få den ønskede arbejdskraft.

Forebyggelse af miljøkonflikter
Kommuneplanen skal sikre, at der er rum for virksomheder, fritidsanlæg, trafikårer m.m. som ved støj, røg, og lugt påvirker omgivelserne. Planen skal også forebygge, at miljøfølsom arealanvendelse ikke bliver generet af disse påvirkninger.

VVM pligtige anlæg og projekter
Inden der bliver opført anlæg eller projekter, som kan påvirke miljøet væsentligt, skal Tønder Kommune sikre, at deres beliggenhed og udformning kommer til at belaste miljøet mindst muligt. Derfor skal kommunen udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for det enkelte anlæg eller projekt og udarbejde en tilhørende VVM-redegørelse.

Hvis du vil vide mere om de enkelte erhvervsafsnit kan du finde en uddybning under

Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-Pligtige anlæg

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

Erhverv  
Kommuneplanen skal sikre udviklingsmuligheder for nye og eksisterende virksomheder inden for industri, handel og service.

 Tønder  
Tønder er særlig kendt for sin detailhandel også syd for grænsen.