Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Håndværk, Industri og Service

Håndværk, Industri og Service i Tønder Kommune

Kommuneplanen skaber de fysiske rammer for at fremme kommunens erhvervsudvikling og lokalisering af virksomheder. Tønder Kommune ønsker at skabe gode forudsætninger for at eksisterende virksomheder bliver i kommunen. Virksomhederne skal sikres gode muligheder for udvikling af ny teknologi og netværksdannelse. Vi vil opfordre til at eksporten til tysktalende lande forbedres. Vi vil stimulere iværksætteri og etablering af nye virksomheder.

Styrker i erhvervslivet i dag
Erhvervslivet er allerede karakteriseret ved engagement og stærke netværk. Der er stabil arbejdskraft i kommunen. Der er sket udvikling af kompetenceklynger, vi har internationalt orienterede virksomheder og grænseoverskridende samarbejder.

De særlige styrker hos erhvervsvirksomhederne i Tønder Kommune er inden for:

 • Aluminium
 • Landbrug og fødevarer
 • Fremstillingsvirksomhed
 • Detailhandel
 • Bygge- og anlægsvirksomhed
 • Turisme
 • Iværksætteri
 • Transport

Der er dog behov for at tilføre innovative kompetencer, know-how og uddannelse for at fastholde og udvikle virksomhederne.

Fokus på erhvervsudvikling
Tønder Kommunes erhvervsservice og planlægning vil fremme innovative og vækstfremmende tilbud som passer til de enkelte virksomheders behov. I arbejdet med planlægningen har vi fokus på at placere rette virksomhed på rette sted for at skabe de ideelle udviklingsbetingelser.

Tønder Kommune ønsker at fremme:

 • Adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Netvæksdannelse
 • Vidsudveksling mellem erhverv og vidensinstitutioner
 • Produktionsudvikling
 • Globalisering
 • Iværksætteri

Byomdannelse og genanvendelse af eksisterende arealer er en væsentlig del. Kulturarv vil blive brugt som en ressource i lokalisering af virksomheder.

Overordende mål for erhvervsudvikling i kommunelplanen
Tønder Kommune ønsker at sikre gode rammer for erhvevsudviklingen og et varieret og attraktivt udbud af erhvervsarealer.

Afsnittet om håndværk, industri og service består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

 

 

 Marsk Pølser  
Marsk Pølser sælger ægte marskprodukter langt ud over kommunegrænsen.

ECCO 
ECCO er et af vore fyrtårne.


Faktaboks

Tønder Kommune er i 2014 nationalt og internationalt kendt som stedet hvor innovative evner og forretnings ideer bliver værdsat, understøttet og forløst i et videns "mekka".

Læs mere under erhvervsstrategien:

 erhvervsstrategien.pdf (1.7 MB)