Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Håndværk, Industri og Service Mål

Mål for håndværk, industri og service i Tønder Kommune

Kommuneplanen skal sikre gode rammer for erhvervsudviklingen. Der skal være fokus på udvidelse af infrastrukturen og der skal sikres attraktive udbud af erhvervsarealer. Vi udlægger erhvervsarealer i Tønder by og hvor der er et naturligt grundlag i de øvrige byer. Erhvervsarealerne skal byggemodnes løbende efterhånden som behovet opstår.

Mål for erhvervsudvikling

Vi vil:

Tønder kommune har udarbejdet en erhvervsstrategi, der sætter

 • Innovation
 • Internationalisering
 • Kompetenceudvikling og
 • Netværk

i højsædet.

og vi vil:

 • Igangsætte et mere formaliseret samarbejde med flere vidensinstitutioner.
 • Knytte studerende til virksomheder
 • Udvikle tilflytterservicen
 • Skabe vidensetværk
 • Skabe attraktive iværksættermiljøer og tilbyde iværksætterservice
 • Deltage aktivt i samarbejdet i Sydvestjysk udviklingsforum

Vi gør:

 • Understøtter en udvikling af erhvervsstrukturen fra produktionserhverv til videns- og oplevelseserhverv.
 • Understøtter en udbygning af den naturlige samhandel og samarbejde på tværs af grænsen.
 • Deltage i konkret erhvervsudvikling ved samarbejde med kommuner og på tværs af den dansk tyske grænse
 • Øger helårsturismen i Nationalparken
 • Understøtter innovation i eksisterende erhverv.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort