Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Håndværk, Industri og Service Redegørelse

Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger for håndværk, industri og service i Tønder Kommune

Erhvervsudvikling såvel som al anden byudvikling foregår i tilknytning til eksisterende byer. Tønder Kommune lægger vægt på kvalitet i byudviklingen, også når det gælder erhvervsområder. Erhvervsvirksomheder lokaliseres efter normale principper for byvækst og dertil kommer så et særligt sæt retningslinier for lokalisering af erhvervsvirksomheder. Redegørelsen beskriver principper for lokalisering af erhverv og redegør for det samlede arealforbrug i skemaet nedenfor.

Grundlæggende principper for erhvervslokalisering:

I egnscenter Tønder og centerbyer
I egnscenter Tønder kan der placeres større virksomheder, hvis der måtte være behov for det. I centerbyer lokaliseres typisk større lokale virksomheder. Disse virksomheder har et kommunalt/lokalt arbejdskraftopland og transport behov.

I landsbyer
Kravet om byzonestatus forhindrer ikke, at der kan etableres mindre virksomheder i landsbyer. Det skal dog være foreneligt med de interesser, der varetages i kommuneplanen, og kunne indpasses i landsbyen uden miljøgener. Denne type virksomheder vil forblive i landzone.

I landbrugsbygninger som ikke anvendes til landbrugsformål længere
Der vil generelt være mulighed for at genanvende tiloversblevne landbrugsbygninger. Der er behov for at anvende disse bygninger til nye funktioner

Det samlede arealforbrug til erhverv
Det samlede arealforbrug er opgjort på lokalområder. Erhvervsarealerne er fortrinsvis placeret i Tønder, Skærbæk og Toftlund.

Restrummelighed og nye udlæg til erhverv

Restarealer oplyst v. Køb & Salg medio 2009. Arealudlæg/-udtag apr. 2010

Lokalområde  Rest-
udlæg
 Ekst. ialt Ny-
anlæg 
Ændring  Udtag  Sml.
ændr.
Ny ramme  Ramme i ha 
Bredebro i alt    74.000        7.000  81.000  6,1
Ballum     7.000           
 Bredebro                
Birkevej 70.000              
 Visby  4.000              
Krovej 4.000              
 Højer i alt    129.036          129.036  12,9
 Højer 19.036              
Østermark 19.036              
Østermark, nord 110.000              
 Løgumkloster i alt    43.073        20.000  63.073  5,9
 Bedsted                
Østervirke 2.500              
 Løgumkloster                
Dravedvej  5.400              
Hedelykkevej 11.500              
Dravedvej  6.433   20.000           
Småenge  4.124              
Søndermarksvej   5.616              
 Ø. Højst  7.500              
Bygmestervej 7.500              
 Toftlund i alt    372.832       (65.000)  307.832   30,8
 Agerskov                
 Byggebjerg (2gr.)  6.552              
 Tingbjerg (4 gr.) 14.136              
 Vesterhedevej 12.074              
Syd f. Branderupvej 35.000              
Arrild                
Syd f. Skærbækvej 26.000              
 Branderup                
Vest for Br. Bygade 30.000       30.000      
 Toftlund                
Brundtlandparken 207.621       35.000      
Dreiøvej 16.765              
Østerdalen 6.684              
Koldingvej 22.000              
 Skærbæk i alt    369.033        13.000 382.033   35,2
 Frifelt                
Sønderager 2.710              
Gyvelvej 6.000              
 Skærbæk                
Område Nord 106.000              
Energivej m.fl.  243.660              
Tøndervej 8 663              
Øst for Ribevej 10.000              
 Døstrup                
Landevejen 10.000     13.000        
 Tønder i alt    1.061.864       55.000  1.116.864  111,7 
 Abild                
Østerbyvej 45.000              
 Jejsing                
Hostrupvej     15.000          
 Møgeltønder                
Nørrefoldvej 17.000              
Midtfeldtvej 28.000              
 Tønder                
Industri Nord 503.381              
Industri Syd  110.910     (30.000)         
Kærgårdsvej  7.753              
Ribelandev. Øst 350.000   70.000          
 Rømø i alt            110.000  110.000  11
 Havnebyvej                
Udvid. Havneareal     110.000          
Tønder Kommune i alt               213,6

 

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort