Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Håndværk, Industri og Service Retningslinier

Retningslinier for håndværk, industri og service i Tønder Kommune

Dette afsnit handler om retningslinier for placering af industri, service og håndværks-virksomheder. Hvis du vil læse om de gengerlle rammer for placering af virksomheder skal du klikke ind på kommuneplanens afsnit om bosætning og byudvikling og afsnit om lokalplanrammer.

Der er retningslinier for:

Erhvervsområder
Retningslinie 2.4.1

I Egnscenter Tønder og centerbyerne er der udlagt erhvervsområder.

Områderne forbeholdes virksomheder, der har et regionalt, kommunalt eller lokalt kundegrundlag.

Genanvendelse af erhvervsområder
Retningslinie 2.4.2

Eksisterende erhvervsarealer skal genanvendtes til byformål. Genanvendelsen af erhvervsarealer skal gennemføres på en måde, der sikrer, at eventuel forekommende forurening fra tidligere anvendelse af arealerne bliver opdaget så tidligt som muligt.

Vejledning
Jord er en begrænset ressource og derfor er en klar afgrænsning af byen og koncentration af bycenteret væsentlig. Om genanvendelse af erhvervsarealer se Betænkning nr. 1397 fra Erhvervs- og bypolitisk udvalg.

Forbud mod blandet bolig og erhvervsområde
Retningslinie 2.4.3

På erhvervsarealer kan der ikke opføres boliger. Der skal dermed sikres erhvervsarealer til industri og anden erhvervsvirksomhed er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Kommuneplanen skal sikre god tilgængelighed og en klar disponering af arealerne området. Områderne skal sikres mulighed for udvidelser eller placering af nye industrivirksomheder.

Vejledning
Retningslinjen skal sikre, at virksomheder omfattet af miljøbeskyttelsesloven Kapitel 5 fortsat kan etablere sig og udvide. Dette er specielt nødvendigt i et område med megen traditionel produktion og en del maskinværksteder.

Virksomheder omfattet af VVM-Procedurer
Retningslinie 2.4.4

Ved placering af virksomheder, der er omfattet af VVM-procedurer, skal der laves en VVM-redegørelse. Læs mere om VVM under afsnitte VVM-pligtige anlæg. VVM betyder Vurdering af virkninger på miljøet

Vejledning
Bestemmelsen gælder for såvel planlægning og etablering af nye forurenende og risikobetonede virksomheder i nærheden af eksisterende boliger.

Særligt energiproducernede og energiforbrugende virksomheder
Retningslinie 2.4.5

Nye, særligt energiproducerende virksomheder skal placeres, så overskudsvarmen kan udnyttes.

Vejledning
Der skal arbejdes for den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige lokalisering af særligt energiproducerende og særligt energiforbrugende virksomheder.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Links
Betænkning nr. 1397 fra Erhvervs- og bypolitisk udvalg

Definitioner
Eksisterende erhvervsarealer betyder arealer, der i byplanvedtægt, kommuner eller lokalplan er udlagt til erhvervsformål.

Industri betyder virksomheder der godkendes efter miljøbeskyttelsesloven Kapitel 5. Retningslinien skal sikre et varieret udbud af erhvervsarealer og specielt arealer uden miljøfølsom anvendelse som boliger.

Forurenende virksomheder og anlæg betyder anlæg, som er omfattet af VVM-procedurer og som skal undersøges efter de kriterier, der er angivet i bilag 1, 2, 3 og 4 i Bekendtgørelsen om VVM.