Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
Mål
Retningslinier
Redegørelse
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Forebyggelse af miljøkonflikter

Forbyggelse af miljøkonflikter i Tønder Kommune

Kommuneplanen skal sikre, at der er rum for virksomheder, fritidsanlæg, trafikårer m.m. som ved støj, røg, og lugt påvirker omgivelserne. Planen skal også forebygge, at miljøfølsom arealanvendelse ikke bliver generet af disse påvirkninger.

Kommuneplanen udpeger områder, hvor der for at forebygge miljøkonflikter, ikke må ske udlæg af arealer og ændret arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse. For nogle områder gælder kravet også for spredt bebyggelse.

Der er udarbejdet retningslinier for konsekvensområder for flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, trafikanlæg (veje og jernbaner), fritidsanlæg (skydebaner og motorsportsbaner), vindmøller samt øvrige anlæg og virksomheder.

Miljøkonflikter opstår, når nabobeboelser generes af f.eks. støj, vibrationer eller lugt, der ligger ud over de grænser, der er fastlagt i lovgivningen.

Forebyggelse af miljøkonflikter sker typisk ved at holde afstand til genekilden.

Tønder Kommune ønsker, at

  • Skabe gode udviklingsmuligheder for landbrugs- og industrivirksomheder på et bæredygtigt grundlag,
  • Tilbud om støjende sportsaktiviteter såsom skydning, motorsport, flyvning, faldskærmsudspring og lignende fastholdes og om muligt udvides,
  • Boliger og rekreative områder ikke generes af vindmølleanlæg.

Afsnittet om forebyggelse af miljøkonflikter består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Speedway løb 
Speedway løb i Skærbæk Motor Klub. Copyright SMK

 Skydebane i Ballum  
Skydebane i Ballum