Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
Mål
Retningslinier
Redegørelse
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Forebyggelse af miljøkonflikter Mål

Mål for forebyggelse af miljøkonflikter i Tønder Kommune

I Tønder Kommune er det muligt at udbygge og etablere virksomheder og anlæg, der belaster omgivelserne med støj, vibrationer eller lugt. Det kan ske uden, at beboelse, sommerhusområder, rekreative områder eller anden følsom arealanvendelse, vil blive generet af påvirkningen.

Mål for forebyggelse af miljøkonflikter

Vi vil:

  • Skabe gode udviklingsmuligheder for landbrugs- og industrivirksomheder på et bæredygtigt grundlag
  • Fatsholde de tilbud om støjende sportsaktiviteter såsom skydning, motorsport, flyvning, faldskærmsudspring og lignende, som er etableret og om muligt udvide benyttelsesgraden
  • Sikre at boliger og rekreative områder ikke generes af vindmølleanlæg.

Handling - Forebyggelse af miljøkonflikter

Vi gør:

  • Undgår miljøkonflikter ved at arbejde for miljømæssigt fornuftige placeringer af de store husdyrbrug samt for indførsel af forureningsbegrænsende miljøteknologi. Dette sker, i dialog med landbrugs- og industrivirksomheder og borgerne
  • Forebygger og begrænser forurening fra virksomheder i form af støj, støv og lugt mv. gennem målrettet miljøtilsyn med virksomhederne
  • Opfordrer berørte myndigheder, foreninger og organisationer til at analysere behovet for nye støjende sports- og fritidsanlæg, og til at optimere kapaciteten på de etablerede anlæg
  • Tillader kun etablering af nye vindmølleanlæg såfremt konkrete og sikre beregninger kan dokumentere, at mølleren ikke giver anledning til miljøgener.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort