Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Landbrug

Landbrug i Tønder Kommune

Tønder Kommune er en vigtig landbrugskommune. Landbruget udgør en styrkeposition i Tønder Kommune og har stærke traditioner og involverer på forskellig vis mange af kommunens borgere. Vi ønsker, at erhvervet kan drive et landbrug, der er tilpasset tidens krav og muligheder. Landmanden skal kunne planlægge og investere langsigtet, under hensyntagen til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser.

Vores stærke landbrug
Landbrugserhvervet er en del af vores identitet i kommunen. Erhvervet er omfattende og stærkt. Til styrkerne tæller:

  • Landbrugsjord af stor betydning
  • Et landbrug præget af store investeringer
  • En stærk landbrugsøkonomi
  • Lokale fødevarer
  • Sammenhæng mellem landbrug, fødevareproduktion og turisme som bidrager til oplevelsesøkonomien – og et erhvervsområde i vækst.

Landbruget har stærke netværk og foreninger. Det giver især de mindre producenter mulighed for at udvikle nye produkter og kvaliteten på produkter.

Fokus på udvikling af landbruget
Vi har fokus på omlægning til større driftsenheder, ændret omfang af husdyrhold og nye dyrkningsmetoder samt på nye udviklingsmuligheder bl.a. indenfor bioenergi. Vi er også særligt opmærksomme på den store ændring der sker med hensyn til Nationalpark Vadehavet og forandringer i forhold til markedet. Større avlsenheder er en realitet.

I udviklingen har vi særligt fokus på:

  • Fødevareproduktionen og de tilknyttede erhverv f.eks. slagteri- og mejeridrift
  • Bioenergi
  • klimabetingede tilpasninger
  • Turisme, bondegårdsferie, besøgslandbrug, marskprodukter mm.

Overordnet mål for vores landbrug
Landbrugserhvervet skal have rammer for at skabe vækst og øge indtjening i forhold til det potentiale der er på området. Landbruget og dets følgeerhverv er en væsentlig del af Tønder Kommunes erhvervsliv. Den position og den styrke skal udvikles, såvel i omfang som i kvalitet.

Afsnittet om landbrug består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Familien Stamp 
I familien Stamp er landbruget en livsstil.

 Kvægdrift  
Kvægdrift er et stort erhverv i Tønder Kommune.