Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Turisterhvervet Redegørelse

Redegørelse for turisterhvervet i Tønder Kommune

Tønder Kommune er et særligt attraktivt besøgsmål med mange gode oplevelsesmuligheder. Spredt ud over hele kommunen er der en omfattende palet af attraktioner, der gør området spændende at besøge. Denne redegørelse uddyber kommunes fokusområder for turisterhvervet:

Redegørelsen beskriver:

Nationalpark Vadehavet
Det er en væsentlig styrke, at naturen i hele Tønder Kommune er af turistmæssig interesse. Et af de helt store fyrtårne er Nationalpark Vadehavet med marsken, der strækker sig fra nord til syd i kommunen.

At dette område er blevet udnævnt til nationalpark, vil gøre området endnu mere interessant i turistmæssig sammenhæng. Det kan det gavne turismeerhvervet. Nationalparken bør kunne være med til at skabe vækst og udvikling indenfor turismen.

Udgangspunktet for en sådan udvikling er at vi kan skabe flere unikke oplevelser i nationalparken. Det er naturligvis en forudsætning, at aktiviteter i naturen sker under mest mulig hensyntagen til fauna og flora.

Autentiske historier og lokale produkter
Den sønderjyske kulturhistorie, sproget og de gamle traditioner et udtryk for områdets egenart. Disse træk står stærkt i mange turisters bevidsthed. Derfor må man værne om kulturhistorien på egnen.

De gamle bymiljøer som f.eks. marskgårde og kommandørboliger er spændende at besøge. For at bevare disse attraktive turistoplevelser, bør vi prioritere restaureringen af de gamle huse højt. Der kan skabes nye lokale turistoplevelser, hvis vi sikrer bevaringsværdige bygninger og f.eks. benytter dem til værksteder, kunstgallerier, spisesteder etc.

Rømø Strand og kulturtilbud i baglandet
På landsplan begrunder næsten halvdelen, 44 pct., af alle turister i Danmark deres valg af feriemål med "nærheden til vandet" og mulighed for at opleve "naturens gratis glæder". På Vestkysten er tallet helt oppe på 60 pct., og det tilsvarende billede må gælde for Tønder kommune . Hovedparten af turisterne kommer hertil for at være ved vandet og opleve naturen.

I den forbindelse er Rømø et stort aktiv med rig mulighed for badeferie, Wellness, golf, drageflyvning, surfing mv.. Som supplement til badeferien kan feriegæsterne finde en palet af attraktioner spredt ud over hele kommunen. Hele området er spændende at besøge. Det er dermed væsentligt at promovere de kulturelle attraktioner i kommunen som et væsentligt supplement til badeferien.

Rømø kan satse på at skabe flere forskellige attraktioner med andre kvaliteter end de nuværende eksempelvis mere byliv, flere små cafeer, gode spisesteder eller lignende f.eks. i Havnebyen.

Turistinformation
Det er af stor betydning, at gæsterne både før og under ferien har let adgang til informationer om kommunens oplevelser. Før ankomsten benytter man internettet.Turistbureauet er typisk producent af de fleste informationer. Under ferien indhenter man informationerne via receptionen, det lokale turistbureau eller trykte publikationer.

Det lokale turistbureau må være omdrejningspunkt for at koordinere turistinformationen. Der skal sikres en generel information om alle kommunens turismeaktører samt en overordnet profilering. Løbende vil der blive foretaget opdateringer af brochurer og kataloger, så de er opdaterede.

Elektroniske informationsstandere er en god erstatning for den personlige betjening. De bør stilles op, hvor turisterne færdes og hvor de kan få informationer på alle tider af døgnet og året. Kort over kommunen bør generelt kunne være tilgængelige i butikker, ved attraktioner mv. Turisterne skal let kunne finde videre til restaurationer og lignende.

Helårsturisme
Et af de mest markante beviser på sæsonforlængelse er Sort Sol i Tøndermarsken. Forår og efterår trækker fænomenet tusinder af besøgende til Tønder og giver øget belægning på hoteller og kroer. Mange aktiviteter kan med fordel opleves uden for højsæsonen. Sundheds- og helseområdet er også i fokus: Den sunde livsstil prioriteres ofte højt under ferien. Typisk er målgruppen for denne type ophold voksne par, som også sætter pris på natur- og kulturoplevelser.

De mange kunsthåndværkere langs Vadehavet samt de eksisterende kulturinstitutioner og museer giver oplevelser til turisterne året rundt. Som noget unikt kan kirkemusikken i Løgumkloster nævnes, men ligeledes mange andre mindre kirker er væsentlige attraktioner som f.eks. Tirslund Kirke. Museum Sønderjylland er også væsentligt i forhold til helårsturismen. Museet er foruden at være et lokalt museum ligeledes et kulturhistorisk museum med samlinger specielt fra kunstindustrien i regionen, bl.a. bondemøbler, sølvtøj fra Vestslesvig, Tønderkniplinger og Nordens største samling af vægfliser og kakler. Udviklingen af de eksisterende museer skal prioriteres, ligesom samarbejde og fælles profilering skal støttes.

Overnatninger
Turisterne skal helst blive flere dage når de først er kommet til Tønder Kommune.
Vi forventer omkring 1,5 millioner overnatninger pr. år i de følgende år. Vores status som nationalpark kan meget vel få tallet til at stige. Vores udbud af overnatninger skal variere. Der skal være attraktive tilbud til både camping- og hotelgæster.

Nye initiativer og kompetenceudvikling
Der er behov for en løbende udvikling af de områder i kommunen, som er udlagt til turisme. Det gælder om at være på forkant med henvendelser fra investorer om nye turismeanlæg, ligesom kommunen aktivt kan søge at fremme de typer af oplevelser, som passer bedst ind i en helhedsplan for turismen.

Skal de eksisterende medarbejdere i turistbranchen fastholdes og nye tiltrækkes, bør der sættes fokus på en kontinuerlig udvikling af deres kompetencer. Turisten forventer at blive mødt af en kompetent og serviceminded medarbejder både før, under og efter ferien.

For at fremme den lokale turisme er det nødvendigt med et bredt samarbejde såvel lokalt, regional, nationalt samt i grænseoverskridende fora. Hvor det er til gavn for den lokale turisme, bør der søges samarbejde med nabokommunerne langs Vadehavet og på den tyske side af grænsen. Ligeledes bør man i relevante projekter samarbejde med de regionale og nationale turismeorganisationer hhv. Syddansk Turisme og VisitDenmark.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Nationalpark vadehavet  
Nationalpark vadehavet er først og fremmest den unikke natur og hjemsted for mennesker der i genrationer har haft deres gode liv i marsklandet.