Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af milj√łkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv Turisterhvervet Retningslinier

Retningslinie for turisterhvervet i Tønder Kommune

Kommuneplanen skal danne grundlaget for at der kan ske reservation af arealer til ferie-og fritidsanlæg. Hvis der skal etableres ferie- og fritidsanlæg eller der skal ske anden form for udvidelse indenfor kystnærhedszonen, kan det alene ske i turistområder. Dette afsnit fortæller om, hvilke retningslinier, der gælder for udviklingen og udlæg af arealer inden for turisterhvervet.

Turistområder i Tønder Kommune
Retningslinie 2.2.1
I turistområder kan der ske udlæg af arealreservationer til nye ferie-og fritidsanlæg gennem kommunal planlægning.
De centrale turistområder er Vadehavsområdet og Rømø, Arrild, Tønder og Tønder Marsken, Løgumkloster, området mellem Draved Skov og Kongens Mose til Hønning.

I kystnærhedszonen kan ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene etableres i turistområder. For ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen gælder videre, at etablering skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Natur- og landskabsbeskyttelsesbestemmelser skal administreres på samme måde indenfor som udenfor turistområderne.

Vejledning
I turistområderne er der i planlægningen sat særlig fokus på at udvikle turismeanlæg.
Eksisterende turistvirksomheder skal have mulighed for at tilpasse virksomhedens størrelse til
efterspørgslen. Det er dog en forudsætning for alle etableringer og udvidelser, at der tages hensyn til natur- og miljømæssige, landskabelige, kulturhistoriske og erhvervsmæssige interesser. Eventuelle tilladelser og dispensationer kan opnås fra sektorlovgivninger.

Turistområderne skal styres ud fra et helhedssyn på det enkelte område, og alle parter omkring turismen skal tage ansvar, dvs. Tønder Kommune, det lokale erhvervsliv, borgere og interesseorganisationer.

Behovet for udbygning af turistfaciliteter i området skal vurderes i forbindelse med planlægningsarbejdet.

Aktivitetsudvidelsernes virkning på miljø, landskab, kulturhistorie, befolkning og lokalsamfundet skal ligeledes vurderes. I forbindelse med lokaliseringen af ferie- og fritidsanlæg skal der tages hensyn til forebyggelse af eventuelle miljøkonflikter.

Til toppen

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Links

Tursimepolitik for Tønder Kommune