Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv VVM-pligtige anlæg

VVM pligtige anlæg og projekter i Tønder Kommune

Inden der bliver opført anlæg eller projekter, som kan påvirke miljøet væsentligt, skal Tønder Kommune sikre, at deres beliggenhed og udformning kommer til at belaste miljøet mindst muligt. Derfor skal Tønder Kommune udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for det enkelte anlæg eller projekt og udarbejde en tilhørende VVM-redegørelse.

Styrker ved VVM
Med VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg har kommunen mulighed for at sikre at miljø- og naturværdier, når der opføres anlæg eller projekter, som kan påvirke miljøet.

VVM - hvad vil vi have fokus på?
Vi vil rette fokus mod at konkrete enkeltanlæg og projekter, der er VVM-pligtige. De skal have den udformning og beliggenhed, som skåner naturen, landskabet og miljøet mest muligt.

Overordnende mål for VVM
Vores mål er at sikre miljøet. VVM-pligtige anlæg og projekter må ikke realiseres før, der er udarbejdet retningslinjer og en VVM-redegørelse for det enkelte anlæg eller projekt. Det skal udformes miljømæssigt rigtigt.

Afsnittet om VVM-pligtige anlæg består af mål, retningslinier og redegørelse

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

VVM står for: Vurdering af Virkningerne på Miljøet


Billeder

 Stærkstrømsledninger  
Stærkstrømsledninger over 100kv er VVM pligtige

 Vindmøller  
Vindmøller over 80 meter og vindmøllegrupper med flere en 3 vindmøller er VVM