Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv VVM-pligtige anlæg Mål

Mål for VVM pligtige anlæg og projekter i Tønder Kommune

Inden visse typer anlæg og projekter kan realiseres er det kommunens mål, at vurdere anlæggenes påvirkning på miljøet. Det sker ved at kommunen udarbejder en VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg. Kommunen angiver retningslinier for hvordan anlægget må placeres og hvordan udformningen må være.

Mål for VVM pligtige anlæg og projekter
Vi vil:

  • Sikre at der udarbejdes en VVM-redegørelse for de anlæg og projekter, som kan påvirke miljøet væsentligt
  • Sikre at disse overnævnte enkeltanlæg og virksomheder placeres og udformes miljømæssigt rigtigt, og at der tages hensyn til omgivelserne, naturen og påvirkning af miljøet.

Handling - VVM pligtige anlæg og projekter
Vi gør:

  • Udarbejder kommuneplantillæg med retningslinier og en tilhørende VVM-redegørelse for det enkelte anlæg eller projekt. Det sker inden det bliver realiseret
  • Sørger for at beliggenheden og udformningen af anlægget eller projektet bliver udformet miljømæssigt rigtigt, så det belaster miljøet mindst muligt.

 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.