Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Detailhandel
Turisterhvervet
Landbrug
Håndværk, Industri og Service
Beskæftigelse
Forebyggelse af miljøkonflikter
VVM-pligtige anlæg
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Erhverv VVM-pligtige anlæg Retningslinier

Retningslinier for VVM pligtige anlæg og projekter i Tønder Kommune

Tønder Kommune skal sikre, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for visse typer anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Dette skal ske inden anlægget kan realiseres. VVM-redegørelse skal sikre, at en række anlæg og projekter bliver placeret, så de mindst muligt påvirker omgivelserne, landskabet og miljøet.

Denne side indeholder retningslinier for:

Samt følgende lister:


VVM pligtige anlæg og projekter
Retningslinie 2.7.1
En række anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal miljøkonsekvensvurderes inden de kan realiseres.

Det fremgår af VVM-bekendtgørelsen, hvilke typer anlæg og projekter, der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for og hvad den skal indeholde.

For VVM pligtige anlæg, der er opført i VVM-bekendtgørelsen gælder at:

  • Der ikke må igangsættes anlæg og projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, før der er til er tilvejebragt de nødvendige kommuneplanretningslinier. Der skal også tilvejebringes en redegørelse, som indeholder en vurdering af anlæggets eller projektets virkninger på miljøet - en VVM-redegørelse.

Vejledning
Kommuneplanretningslinier for beliggenheden og udformningen af enkeltanlæg kan tilvejebringes i et kommuneplantillæg, som kommunen skal udarbejde.

Liste over Regionplantillæg for VVM pligtige anlæg som opretholdes efter kommuneplanens endelige vedtagelse

Regionplan 2005-2016 Sønderjyllands Amt:

 

Tillæg 3

Udvidelse af golfbane og nyt sommerhusområde ved Brundtlandbanen

Tillæg 30

Omfartsvej vest om Abild

Tillæg 31

Vindmølleområder

Regionplan 1997 Sønderjyllands Amt:

 

Tillæg 2

Vindmøllepark i grænseområdet

Tillæg 22

Klæggravning til forstærkning af Ballum-Astrup Dige, Rejsby Dige og Rømø-Dæmningen

Regionplan 1993 Sønderjyllands Amt:

 

Tillæg 3 a

Naturgaslager ved Tønder

Tillæg 5

Gokardbane ved Skærbæk

 


Husdyrbrug:
VVM-reglerne for husdyrbrug indgår fra 1.1.2007 ikke mere i planlovens VVM-regler men fremgår af en særlig lov for regulering af miljøet i forbindelse med husdyrbrug.

Liste over tillæg om husdyrbrug: 

Regionplan 2005-2016 Sønderjyllands Amt  :

 

Tillæg 6

Udvidelse af husdyrbrug på Heiselvej 1 i Løgumkloster Kommune

Tillæg 15

Udvidelse af husdyrbrug på Parkvej 29 i Bredebro Kommune

Tillæg 16

Udvidelse af husdyrbrug på Lunden 9 i Bredebro Kommune

Tillæg 19

Udvidelse af husdyrbrug på Ginegårdsvej 1 i Løgumkloster Kommune

Tillæg 22

Udvidelse af husdyrbrug på Kvindlundvej 8 i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 25

Udvidelse af husdyrbrug på Rejsby 15 i Bredebro Kommune

Tillæg 27

Udvidelse af husdyrbrug på Overbyvej 24 Skærbæk Kommune

Tillæg 28

Udvidelse af husdyrbrug på Genforeningsvej 21 i Skærbæk Kommune

Tillæg 29

Udvidelse af husdyrbrug på Gasse Nyvang 7 i Skærbæk Kommune

Tillæg 34

Udvidelse af husdyrbrug på Birkelundvej 2 i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 39

Udvidelse af husdyrbrug på Kobbervej 1 i Højer Kommune

Tillæg 41

Udvidelse af husdyrbrug på Nitriskærvej 9 i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 42

Udvidelse af husdyrbrug på Høybergvvej 73 i Bredebro Kommune

Tillæg 49

Udvidelse af husdyrbrug på Arnåvej 1 i Løgumkloster

Tillæg 50

Udvidelse af husdyrbrug på Skærbækvej 32 i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 51

Udvidelse af husdyrbrug på Hellevadvej 4 i Løgumkloster Kommune

Tillæg 53

Udvidelse af husdyrbrug på Kløvervej 7 i Løgumkloster Kommune

Regionplan 2001 Sønderjyllands Amt:

 

Tillæg 1

(Ribevej 21) Matr. 1.m.fl. Stenderup ejerlav, Toftlund, Nr. Rangstrup

Tillæg 2

Udvidelse af husdyrbrug på matr. nr. 20, Brønd i Skærbæk Kommune

Tillæg 7

Udvidelse af husdyrbrug på Nørremaksvej 31 i Skærbæk Kommune

Tillæg 12

Udvidelse af husdyrbrug på Hjemstedvej 33 i Skærbæk Kommune

Tillæg 13

Udvidelse af husdyrproduktion på Rurup Vestermarksvej 6 a i Nørre Rangstrup Kommune

Tillæg 15

(Ribevej 23) Matr. 2.mfl. Stenderup ejerlav, Toftlund, Nr. Rangstrup

Tillæg 29

Udvidelse af husdyrproduktion på Revlundsvej 4 i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 34

Udvidelse af husdyrproduktion på Højsetvej 3 i Nr. Rangstrup Kommune

Regionplan 1997-2008 Sønderjyllands Amt:

 

Tillæg 9

Udvidelse af svineproduktionen på Roostgård i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 11

Udvidelse af svineproduktionen på Sandet i Nørre Rangstrup Kommune

Tillæg 19

Udvidelse af svineproduktionen på Lykkebo Fødevarerproduktion i Nr. Rangstrup Kommune

 

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

VVM står for: Vurdering af Virkningerne på Miljøet

Links:
VVM-bekendtgørelsen