Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Affald

Affaldshåndtering i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål er, at de samlede affaldsmængder skal begrænses mest muligt. Så meget affald som muligt skal genanvendes, eller udnyttes til produktion af energi ved forbrænding. Mængden af affald til deponering skal reduceres mest muligt med hensyntagen til miljøet.

Styrke ved affaldsordningerne i Tønder Kommune
Kommunen har etableret indsamlingsordninger, der gør det nemt for den enkelte borger at sortere affaldet. De private husholdninger har to affaldsbeholdere. En beholder til dagrenovation og en opdelt beholder til opsamling af det genanvendelige affald (dvs. aviser og ugeblade, glas og flasker, dåser og plastik). Dette gør det nemt at kildesortere, uden at der skal køres til en af vores genbrugspladser.

Fokus på affaldssortering i Tønder Kommune
Tønder Forsyning A/S vil løbende informere om indsamlingsordningerne. Ved at informere vil det øge kendskabet til de forskellige ordninger og hjælpe til forståelse af genanvendelse. Dermed vil kvaliteten af de indsamlede affaldsmængder til genanvendelse blive forbedret. Nye tiltag skal være med til at optimere indsamlingsordningerne.
Erhverv skal orienteres, om de muligheder de har for at bortskaffe affald i kommunen, for at de kan efterleve de gældende miljøkrav.

Overordnede mål for bortskaffelse af affald i Tønder Kommune
Vores mål på affaldsområdet tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder og de deraf afledte konsekvenser for klima og miljø, f.eks. stigende CO2-udledninger. I planperioden vil vi medvirke til, at mængderne af affald til forbrænding og deponering falder mest muligt, og at ressourcerne i affaldet udnyttes mest muligt.

Afsnittet om Affald består af mål, retningslinier og redegørelse 

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Kommuneplanstrategien

Tønder Forsynings hjemmeside