Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Mål
Redegørelse
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Bredbånd og Fibernet

Bredbånd og fibernet i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker at fremme den bedst mulige adgang til digitale netværk for borgere, virksomheder og turister i hele kommunen.

Bredbånd – vores adgangsvej til videnssamfundet
De færreste danskere kan i dag forestille sig en dagligdag uden adgang til bredbånd. Vi har fået nye måder at kommunikere og interagere på. I Tønder Kommune vil vi også sikre borgerne bedst mulig adgang til bredbånd. Det skal være en integreret del af vores infrastruktur på linie med veje, vand og elektricitet. Det er vores adgangsvej til vidensamfundet.

Fokus på udvikling af den digitale infrastruktur
Vores digitale infrastruktur og den igangværende digitalisering er noget, som de kommende generationer skal kunne drage nytte af og bygge videre på. Akkurat som industrialiseringen lagde grobunden for et kvantespring i forhold til vores levemåde og levestandard. Regeringen har sat sig som mål at alle danskere skal have adgang til bredbånd senest med udgangen af 2010.

Det er den nødvendige forudsætning for, at alle der vil, også kan udnytte de muligheder, som en øget digitalisering bibringer samfundet i form af vækst og udvikling. Målet er en elektronisk infrastruktur i verdensklasse.

Overordnet mål for bredbånd og fibernet
Tønder Kommune vil udvikle den elektroniske infrastruktur i overensstemmelse med regeringens målsætninger om at alle skal have adgang til bredbånd. Vi vil være en del af den digitale infrastruktur i verdensklasse.

Afsnittet om bredbånd og fibernet består af mål og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Billeder

 Elektroniske infrastruktur  
Tønder Kommune vil udvikle den elektroniske infrastruktur i overensstemmelse med regeringens målsætninger om at alle skal have adgang til bredbånd.

 Bredbånd er vores adgangsvej til videnssamfundet. 
Bredbånd er vores adgangsvej til videnssamfundet.