Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Mål
Redegørelse
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Bredbånd og Fibernet Mål

Mål for bredbånd og fibernet i Tønder kommune

Tønder Kommune ønsker at fremme den bedst mulige adgang til digitale netværk for borgere, virksomheder og turister i hele kommunen.

Mål for bredbånd og fibernet:

Vi vil:

  • Fremme udbygningen af infrastrukturen for bredbånd til gavn for erhverv, offentlige virksomheder og private husholdninger
  • Understøtte udbygningen gennem de tiltag som kommunen har mulighed for at bringe i anvendelse
  • Sikre en udbygning som tilgodeser tilgængelighed for alle.

Handlinger – Bredbånd og Fibernet

Vi gør:

  • I videst muligt omfang nedlæger vi tomrør i forbindelse med private og offentlige anlægsarbejder - på relevante strækninger. Det muliggør efterfølgende kabelfremføring, uden at der skal foretages nygravning
  • I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner fremmer vi udbygningen af infrastrukturen for bredbånd i lighed med udbygning af el, kloak, vand m.v.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.