Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Mål
Redegørelse
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Bredbånd og Fibernet Redegørelse

Redegørelse for bredbånd og fibernet i Tønder Kommune

Regeringen har sat som mål, at alle danskere skal have adgang til bredbånd. Danmark skal have en digital infrastruktur i verdensklasse. Tønder Kommune ønsker at følge op på regeringens mål ved at fremme den bedst mulige adgang til digitale netværk for borgere, virksomheder og turister i hele kommunen.

Redegørelsen beskriver:

Regeringens mål for bredbånd og fibernet
Status for bredbånd og fibernet
Dækningsgrad
Hastighed
Styringsredskaber

Regeringens mål
Regeringen har i samarbejde med Danske Regioner og KL lanceret den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi "Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010", der kan sikre Danmark en global førerposition inden for digital forvaltning.

Det er et erklæret mål, at alle i landet skal have adgang til bredbånd senest med udgangen af 2010.

Status for bredbånd og fibernet
Status i 2008 er, at under 1% er uden bredbåndsdækning. Det vil sige, at over 99% af danske husstande og virksomheder har mulighed for at komme på internettet via en bredbåndsforbindelse.

Dækningsgrad for bredbånd og fibernet
Sønderjylland følger godt med, hvis man ser på et dækningskort over faste bredbåndsteknologier. Det vil sige, samlet set med alle typer faste forbindelser, findes en dækningsgrad på op til næsten 100%.

På landsplan er det 18% af alle husstande og virksomheder, der har mulighed for at få en fiberbaseret internetforbindelse. Fibernet er i øvrigt mest udbredt i Midt- og Sydjylland og til dels i hovedstadsområdet.

Hastighed – bredbånd og fibernet
Alt efter hvor i kommunen man befinder sig, er der mulighed for en minimumshastighed på 2 Mbit/s for 80-99% vedkommende. Hvis der er tale om en minimumshastighed på 10 Mbit/s, er dækningsgraden op til 70%.

Styringsredskaber – bredbånd og fibernet
Planlovgivningen åbner kun i meget begrænset omfang mulighed for at styre udbygningen af infrastrukturen for bredbånd. Bredbåndsforsyning er ikke er omfattet af forsyningspligt i lighed med el, vand, kloak m.v.

Med lokalplanlægning er der mulighed for at fremme udbygningen inden for et område. I forbindelse med udbygning af nye byområder er det f.eks. muligt at tage særlige forsyningshensyn i forbindelse med lokalplanlægningen.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.