Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Mål
Redegørelse
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Kollektiv Trafik Mål

Mål og handlinger for den kollektive trafik i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil arbejde for, at Staten og Regionen fastholder og styrker serviceniveauet på den overordnede trafikbetjening med tog- og busforbindelser.

Tønder Kommune vil prioritere trafikbetjeningen efter de varierende rejsebehov i forskellige dele af kommunen. Hovedvægten skal lægges på betjening af bycentre i og uden for kommunen. Der skal også være god betjening, hvor der er mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Målsætninger for den kollektive trafik

Mål for Togtrafikken

Vi vil:

  • passagertrafikken og serviceniveauet på Tønder-Esbjerg banen vil vi arbejde for at opretholde.
  • togforbindelsen til Niebüll (Tyskland) vil vi arbejde for at gøre permanent
  • genåbning af banestrækningen Tønder – Tinglev med passagertrafik vil vi arbejde for

Rutebustrafikken

Vi vil:

  • serviceniveauet for busruter i kommunen vil vi arbejde for at Regionen fastholder
  • gode og hurtige busforbindelser vil kommunen arbejde for. Der skal være få skift og lille ventetid. Forbindelserne skal dække såvel de interne rejsebehov i kommunen som behovet for forbindelser til centre uden for kommunen. Hovedvægten skal ligge på betjening af store arbejdspladskoncentrationer og uddannelsesinstitutioner.
  • Trafikbetjeningen vil vi tilrettelægge efter de varierende rejsebehov i forskellige dele af kommunen.

Handlinger

Vi gør:

  • vi holder os løbende orienteret om udviklingen
  • vi søger at påvirke beslutninger i staten og regionen, for at fastholde og gerne udvide servicen i den kollektive trafik.
  • vi bidrager til trafikplanen for Sydtrafiks område, ved at fastlægge servicekriterier, gælden-de for de kommunalt finansierede busruter.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort