Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Kystsikring

Kystsikring i Tønder Kommune

Kyststrækningerne i Tønder Kommune rummer nogle af de mest værdifulde og rekreative naturområder. Kommunen ønsker at beskytte disse værdier. Derfor er vi interesserede i at etablere kystbeskyttelsesanlæg, hvor kysten trues af nedbrydning. Det er vigtigt at vi bliver opmærksomme på, hvornår kystbeskyttelse er både relevant og forsvarligt.

Styrker ved kystbeskyttelse
For Tønder Kommune er det væsentligt at beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod og erosion fra havet. Vi har et effektivt beredskab - og gennem regelmæssige og vedvarende observationer af digernes tilstand sikrer vi, at digerne kan modstå stormflodernes rasen. Det gør vi sammen med Kystinspektoratet og Digelagene.

Fokus på kystbeskyttelse
Prognoserne forventer stigende havspejl som følge af klimaforandringerne. Derfor er der øget risiko for oversvømmelse af de kystnære områder. Spørgsmålet om havspejlsstigninger kommer til at berøre hele landet, og er ikke kun et lokalt problem i Tønder Kommune. Kommunen vil derfor holde sig løbende orienteret. Vi vil medvirke i fremtidige regionale arbejder, som kan give grundlag for beslutning om, hvornår kystsikringsanlæg kan tillades.

Mål for kystbeskyttelse
Kommunen ønsker at beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod og erosion fra havet. Vi vil desuden sikre og forbedre befolkningens adgang til kyster og strande og forbedre mulighederne for færdsel langs strandene.

Afsnittet om kystsikring består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Kystbeskyttelsesanlæg er tekniske anlæg, som skal sikre kysten mod nedbrydning fra havet.: moler, kystværn, diger, bølgebrydere og broer.

Tilladelse til kystbeskyttelse gives af Kystdirektoratet.


Billeder

Kystsikring  
Kommunen ønsker at beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod og erosion fra havet.

 Vidåslusen  
Vidåslusen