Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Kystsikring Mål

Mål for kystsikring i Tønder Kommune

Kommunen ønsker at beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod og erosion fra havet og at sikre og forbedre befolkningens adgang til kyster og strande. Desuden ønsker kommunen at bevare kyster og strande med stort rekreativt indhold. De naturlige kyster og naturlige processer i naturen skal opretholdes.

Mål for kystsikring

Vi vil:

  • Beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod og erosion fra havet
  • Sikre og forbedre befolkningens adgang til kyster og strande samt mulighederne for færdsel langs strandene
  • Bevare kyster og strande med stort rekreativt indhold, og
  • Bevare de naturlige kyster, hvor den frie dynamik og de naturlige processer i naturen opretholdes

Handling - Kystbeskyttelse

Vi gør:

  • I samarbejde med Kystinspektoratet og Digelagene foretager vi regelmæssige og vedvarende observationer
  • Vi sikrer et effektivt beredskab
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.