Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Kystsikring Retningslinier

Retningslinier for kystsikring i Tønder Kommune

Tønder Kommune er ikke myndighed for anlæg af kystbeskyttelse. Myndigheden er Kystdirektoratet, som forvalter kystbeskyttelsen efter kystbeskyttelsesloven.

Kommuneplanen beskriver ikke retningslinier for kystsikring, men nedenfor beskrives den praksis som Tønder Kommune lægger til grund i sine udtalelser til Kystdirektoratet.

Kystbeskyttelse til særlige formål
Retningslinie 4.11.1

Kystbeskyttelse kan kun foretages, hvor det tjener til at beskytte eksisterende helårsbebyggelser, infrastrukturanlæg eller væsentlige samfundsinteresser.

Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg
Retningslinie 4.11.2

Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, der skæmmer landskabet, er uvirksomme, unødvendige, mangelfulde, generer nabostrækninger eller hindrer eller vanskeliggør offentlighedens adgang, bør ombygges eller fjernes. Hvor et etableret kystsikringsanlæg er blevet uvirksomt, eller unødvendigt vil kommunen anbefale, at ansøgninger om renovering eller udbygning af kystsikringsanlæg ikke imødekommes.

Kystbeskyttelse og havdiger
Retningslinie 4.11.3

Eksisterende havdiger, der beskytter befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod, bevares og vedligeholdes.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Kystbeskyttelsesanlæg er tekniske anlæg, som skal sikre kysten mod nedbrydning fra havet.: moler, kystværn, diger, bølgebrydere og broer.

Tilladelse til kystbeskyttelse gives af Kystdirektoratet.