Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Affald
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Spildevand

Spildevand i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker rene vandløb og grøfter og vil forbedre spildevandsrensningen. Tønder Kommune vil arbejde for at landsbyer og samlede bebyggelser bliver kloakeret eller får forbedret spildevandsrensningen på anden måde. En række små renseanlæg vil blive nedlagt og spildevandsrensningen blive samlet på to til fire større og mere moderne renseanlæg. 

Styrke ved rensning af spildevand i Tønder Kommune
Samtidig med kommune sammenlægningen i 2007 blev der vedtaget en samlet spildevandsplan for Tønder Kommune. I planen er de overordne mål for spildevandsforsyningen fastlagt for de byer, der er kloakeret. Der er peget på de 2-4 renseanlæg, der fungerer bedst og som efter udbygning bliver fundamentet i den fremtidige spildevandsstruktur.

Fokus for håndtering af spildevand i Tønder Kommune
Landsbyer og mindre samlede bebyggelser, der ikke er kloakerede, udleder spildevand direkte fra septiktanken til vejgrøfter, dræn og vandløb. Det giver anledning til uhygiejniske og miljømæssigt uacceptable forhold. Hvis vi vil have renere vandløb, skal rensningen af spildevandet forbedres. Udledninger skal helt ophøre. Selv en enkelt landejendom med simpel spildevandsrensning i en septiktank kan være et forureningsproblem.

De mindre renseanlæg er vanskelige at styre og optimere, og de udleder ofte deres spildevand til små vandløb. De små vandløb er ofte mere følsomme overfor udledning af spildevand, da vandføringen ofte er lille. I flere ældre bydele ledes regnvand og spildevand i samme kloak. Det kan medføre at en del af spildevandet ved store regnskyl ledes direkte ud i vandløbet uden om renseanlægget. Vi forventer at antallet af store og ekstreme regnskyl bliver større i de kommende år, på grund af de varslede klimaændringer.

Link til vandløbskvalitetskort findes ude i højre side.

Overordnede mål for spildevandshåndtering i Tønder Kommune.
Vi vil i de kommende år undersøge mulighederne for at øge kloakering i landsbyer og mindre samlede bebyggelser. Samtidig ønsker vi at nedlægge omkring 12 utidssvarende renseanlæg. Spildevandsrensningen vil blive samlet på få moderne renseanlæg, hvor vandløbene kun bliver påvirket i ubetydelig grad af udledningen. Målet er også at nedbringe udledninger fra kloakkerne ved store regnskyl.

Afsnittet om spildevand består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort

Kortet viser overordnet struktur for spildevandsrensningen.

 Grøfter og mindre vandløb ¬†
Foto: Anette Mortensen.
Gr√łfter og mindre vandl√łb kan rumme et dyreliv, der er vigtig som f√łdedyr for fugle, fr√łer og fisk.

 Udledning af spildevand 
Udledning af spildevand fra en ejendom til gr√łft, resultatet er uhygiejniske forhold og et d√•rligt levested for dyr og planter.


Billeder

Links:
Kommuneplanstrategien
Vandløbskvalitetskort