Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Vandforsyning Mål

Mål for vandforsyning i Tønder Kommune

27 private vandforsyninger og det kommunalt ejede Tønder Forsyning skal samarbejde om at sikre den fremtidige vandforsyning. Det skal ske ud fra et perspektiv om bæredygtighed. Derfor tager vi udgangspunkt i målene for vandindvinding og overfladevand i Tønder kommune, som du kan læse mere om under afsnittet Landskab, natur og vand.

Klik her for at komme til Landskab, natur og vand.

For at sikre at vi fremover kan forsyne borgerne med drikkevand af høj kvalitet i Tønder Kommune, vil kommunen i planperioden udarbejde vandforsynings- og beredskabsplaner.

Disse planer skal sikre at borgere og virksomheder også fremover trygt kan anvende drikkevand, samt at leveringen sker med stor forsyningssikkerhed.

I forlængelse af beredskabsplanen, skal det sikres at de almene vandværker udarbejder egne beredskabsplaner som er i overensstemmelse hermed.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Faktaboks

Vandforsyningsplan:
Vandforsyningsplanen beskriver de enkelte vandværkers forsyningsområder og forpligtigelser, samt indvindingen af grundvand. Ligeledes beskrives vandets kvalitet, samt den forventede udvikling i vandforbruget. Vandforsyningsplanen er administrationsgrundlaget for kommunen.

Beredskabsplan:
Beredskabsplanen beskriver hvorledes eventuelle kriser indenfor vandforsyningen håndteres, f.eks. hvorledes:

  • borgere informeres om drikkevands-forureninger eller længerevarende stop i vandforsyningen
  • myndigheder involveres (embedslæge, beredskab m.v.)
  • der sikres nødforsyning af drikkevand