Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Vandforsyning Redegørelse

Redegørelse for vandforsyning i Tønder Kommune

Vandforsyningen i Tønder Kommune sker fra 28 almene vandforsyninger. Der er 27 private vandværker (23 har egen indvinding), samt Tønder Forsyning der er ejet af Tønder Kommune.

Private vandværker:
En oversigt over de almene vandværker fremgår af Tønder Kommunes hjemmeside, hvor kontaktpersoner ligeledes er angivet.

Link til hjemmeside for private vandværker

Tønder Forsyning:
Tønder Forsyning er et kommunalt ejet forsyningsselskab, hvor et af forsyningsområderne er vandforsyning.

Vandforsyningen dækker det tidligere Højer, Løgumkloster og Tønder vandværker, samt ledningsnettet på Rømø (vandet købes hos Skærbæk vandværk). Nedenfor er en oversigt over data for de enkelte værker: 

Værk

Boringer

Ledningsanlæg

Vandmængder

Tønder

8 boringer i drift

2 boringer ud af drift

Råvand: 14,9 km Drikkevand: ca. 200 km

~ 1.200.000 m³/år

Højer

2 boringer i drif

Råvand: 0,3 km Drikkevand: ca. 45 km

~ 160.000 m³/år

Løgumkloster

2 boringer i drift

Råvand: 17,4 km drikkevand: ca. 120 km

~ 500.000 m³/år

Rømø

Vand leveres fra Skærbæk vandværk

Råvand: - Drikkevand: ca. 96 km

~ 330.000 m³/år

For yderligere oplysninger om Tønder Forsyning henvises til hjemmesiden.

Tønder Forsyning arbejder på en samlet sanerings- og strukturplan for vandforsyningen, således at fremtidige investeringer i drikkevandsforsyningen optimeres mest muligt. Yderligere oplysninger om strukturplanen kan ses på forsyningens hjemmeside.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort