Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Varme- og elforsyning Mål

Mål for varme- og elforsyning i Tønder Kommune

Tønder Kommune arbejder for at opfylde de statslige mål for højspændingsanlæg, naturgasledninger og naturgaslageret ved Tønder. Vi vil også arbejde for at nedbringe udledning af CO2 og menneskeskabte klimaforandringer.

Der skal være større fokus på den kommunale varmeplanlægning og vi skal fremme:

 • De samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter for kollektiv varmeforsyning og
 • De miljøvenlige og energirigtige individuelle forsyningsformer.

Tønder Kommune er ikke myndighed for planlægning og anlæg af nye højspændings- og naturgasanlæg. Kommunalbestyrelsen har derfor ikke fastlagt mål for udviklingen af disse anlæg.

Dette afsnit beskriver kommunens mål for:

Mål for Naturgaslager
Tønder Kommune er ikke myndighed for planlægning og anlæg af nye naturgasledninger. Lokalområdet har dog gennem mange år udtrykt modstand mod det planlagte naturgaslager ved Tønder. Derfor vil kommunalbestyrelsen:

 • Arbejde for at nedlægge arealreservationen for etablering af naturgaslageret ved Tønder.

Handling - Naturgaslager:
Vi gør:

 • Skaber politisk fokus og arbejder for at nedlægge arealreservationen.

Mål for varmeforsyning
Vi vil:

 • Medvirke til at nedbringelse af CO2-udledninger og menneskeskabte klimaforandringer
 • Udarbejde en samlet varmeplan for Tønder Kommune
 • Kortlægge fokus- og indsatsområder indenfor såvel kollektiv som individuel varmeforsyning
 • Fremme og sikre den samfundsøkonomisk mest fordelagtige energiproduktion til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand
 • Fremme af miljøvenlige og energirigtige individuelle forsyningsformer.

Handling - Varmeforsyning
Vi gør:

 • Gennemfører et kortlægning af fokus- og indsatsområder indenfor såvel kollektiv som individuel varmeforsyning senest 2010
 • Udarbejder en samlet varmeplan for Tønder Kommune senest 2012.

Til toppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort