Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Varme- og elforsyning

Varme- og elforsyning i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål for varme- og elforsyning er overordnet at opfylde de statslige mål for højspændingsledninger, naturgasledninger, naturgaslager ved Tønder og varmeforsyning. Samtidigt vil vi arbejde med udvalgte fokusområder inden for varme- og elforsyning.

Styrke ved varme- og elforsyning i Tønder Kommune
Varme og elforsyning i Tønder Kommune er sammensat af højspændingsledninger, naturgasledninger, naturgaslager ved Tønder og varmeforsyning og kendetegnes ved høj grad af forsyningssikkerhed inden for de enkelte grene.

I Tønder Kommune har vi en styrke i at kollektiv varmeforsyning er relativt veludbredt på trods af at vi er en stor landkommune. Denne styrke vil vi fortsat udbygge og have fokus på, herunder at fremme miljvenlige løsninger som f.eks. solfangebaceret fjernvarme.

Fokus på varme- og elforsyning i Tønder Kommune
Tønder Kommune vil have fokus på den del af energiforsyningsområdet som kommunen har indflydelse på.

Vi vil på varmeforsyningsområdet i 2010 kortlægge fokus- og indsatsområder indenfor såvel kollektiv som individuel varmeforsyning, således vi senest i 2012 får udarbejdet en ny samlet varmplan for Tønder kommune.

Overordnede mål for varme- og elforsyning i Tønder Kommune
Vores mål på varme- og elforsyningsområdet tager udgangspunkt i tiltagende opmærksomhed og fokus på dels klima, miljø og dels de deraf afledte konsekvenser herfor, f.eks. stigende CO2-udledninger, øget nedbør eller stigende vandstand i havene. I planperioden vil vi arbejde for at opfylde de statslige mål for højspændingsanlæg og naturgasledninger ved Tønder. Endvidere vil vi fremme de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter for kollektiv varmeforsyning og de miljøvenlige og energirigtige individuelle forsyningsformer.

Afsnittet om energiforsyning består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort