Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Veje og Stier Mål

Mål for veje og stier i Tønder Kommune

Vejnettet skal understøtte kommunens byudvikling og erhvervsstruktur. Derfor skal vejene udbygges og vedligeholdes, så vi opnår balance, fremkommelighed, trafiksikkerhed og undgå miljøgener. Stierne skal indbyde til at man bevæger sig på cykel.

Mål for veje og stier

Vi vil:

  • sikre, at det overordnede vejnet er i en god stand, som trafikkens art og størrelse kræver
  • prioritere god fremkommelighed og trafiksikkerhed højt
  • arbejde for at kunne etablere en nord/sydgående motorvej som alternativ til E45
  • Det overordnede cykelnet skal sikre cyklisterne god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed.

Handlinger - Veje og stier

Vi gør:

  • udarbejder en trafiksikkerhedsplan for kommunen
  • arbejder systematisk med uheldsregistrering og sortpletanalyse
  • udarbejder en trafikplan for Tønder by
  • udarbejder en cykelruteplan for kommunen.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort