Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Mål
Retningslinier
Redeg√łrelse
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindm√łller
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Milj√łvurdering
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Veje og Stier

Veje og Stier i Tønder Kommune

Vejnettet bliver ikke udbygget i større omfang i kommunen. Vi ønsker dog at øge trafiksikkerheden. Derfor vil vi fremover stadig foretage ombygninger. Vi ønsker at minimere utrygheden og at reducere gener for miljøet.

Principperne for planlægning af veje og stier er fastlagt i en Trafiksikkerhedsplan. Den indeholder også konkrete projektforslag.

Styrker ved veje og stier
I Tønder Kommune har vi et veludbygget vejnet. I det daglige er der ikke de store problemer med at komme frem. I nyere byområder er der udført stiforbindelser i bebyggelserne. Der er også udført forbindelser til byområder uden for bebyggelserne.

Focus på veje og stier
Kommunen har ansvar for, at kommunens vejnet har en god standard. Vejene skal også leve op til borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport og behov for at kunne komme frem.

Vi vil prioritere cykel- og fodgængertrafikken højt. Gang- og cykelstier vil vi forsøge at etablere i takt med byudviklingen. I nye områder vil vi planlægge veje og stier med udgangspunkt i bløde trafikanters vilkår.

Trafiksikkerhed vægter vi højt og trafiksikkerhedsplanen danner baggrund for det daglige arbejde med at skabe sikkerhed i trafikken.

Overordnede mål for veje og stier
Kommunen vil sikre, at det overordnede vejnet er i en god stand, som trafikkens art og størrelse kræver. God fremkommelighed og trafiksikkerhed prioriteres højt. Der vil blive arbejdet for at kunne etablere en nord/sydgående motorvej som alternativ til E45.

Afsnittet om veje og stier består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort


Billeder

 Gang- og cykelstier  
God tilgang til gang- og cykelstier bliver prioriteret højt i kommunen. 

 Centerområde  
Centerområde hvor vejbelægningen skaber gode forhold for både den bløde trafik og bilisterne.