Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Vindmøller

Vindmøller i Tønder Kommune

Tønder Kommunes mål for vindmøller er overordnet at opfylde de statslige mål for vindmøller.

Styrke ved vindmøller i Tønder Kommune
I Tønder Kommune har vi en stor styrke i produktion af el fra vindmøller, hvor vi producerer mere el end vi er forpligtet til. Denne styrke vil vi fortsat udbygge og have fokus på.

Fokus på vindmøller i Tønder Kommune
Tønder Kommune vil have fokus på den del af energiforsyningsområdet som kommunen har indflydelse på. Vi vil i relation til vindmøller gennemføre en analyse, som skal se på mulighederne for at opstille nye vindmøller i Tønder Kommune. På baggrund af analysen vil vi tage stilling til, om der skal udlægges nye vindmølleområder i den næste kommuneplan.

Overordnede mål for vindmøller i Tønder Kommune
Vores mål på vindmølleområdet tager udgangspunkt i tiltagende opmærksomhed og fokus på dels klima, miljø og dels de deraf afledte konsekvenser herfor, f.eks. stigende CO2-udledninger, øget nedbør eller stigende vandstand i havene. I planperioden vil vi arbejde for at opfylde de statslige mål for vindmøller. Endvidere vil vi fremme de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter for kollektiv varmeforsyning og de miljøvenlige og energirigtige individuelle forsyningsformer.

Afsnittet om energiforsyning består af mål, retningslinier og redegørelse.

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort