Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Veje og Stier
Jernbaner, Havne og Flyvepladser
Trafiksikkerhed
Kollektiv Trafik
Vandforsyning
Spildevand
Affald
Varme- og elforsyning
Vindmøller
Mål
Retningslinier
Redegørelse
Bredbånd og Fibernet
Kystsikring
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Infrastruktur og Tekniske anlæg Vindmøller Mål

Mål for Vindmøller i Tønder Kommune

Tønder Kommune arbejder for at opfylde de statslige mål for vindmøller. Vi vil også arbejde for at nedbringe udledning af CO2 og menneskeskabte klimaforandringer.

Der skal være større fokus på den kommunale varmeplanlægning og vi skal fremme:

 • de samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekter for kollektiv varmeforsyning og
 • de miljøvenlige og energirigtige individuelle forsyningsformer.

Mål for vindmøller

Vi vil:

 • arbejde for at opfylde de statslige mål. Dvs.:
  • udbygge vindkraftkapaciteten på markedsvilkår,
  • skabe gode planlægningsmæssige rammer og
  • udpege arealer til vindmøller
  • sørge for ikke at udpege områder til vindmøller i områder med særlig naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser eller i områder med landskabelige og kulturhistoriske værdier
  • at vi som udgangspunkt ikke planlægger vindmøller i kystnærhedszonen.
 • medvirke til at nedbringelse CO2-udledninger og menneskeskabte klimaforandringer.
 • udarbejde en analyse, som skal se på mulighederne for at opstille nye vindmøller i Tønder Kommune. På baggrund af analysen vil vi tage stilling til, om der skal udlægges nye vindmølleområder i den næste kommuneplan.
 • tage særligt hensyn til at beskytte landskabet, når vi skal opfylde målene ovenfor.

Handlinger - Vindmøller

Vi gør:

 • analyse af mulighederne for at opstille nye vindmøller i Tønder Kommune udarbejdes senest i 2012. Analysen skal give et bedre grundlag for at tage stilling til, om der skal udlægges nye vindmølleområder i den næste kommuneplan.
   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Kort