Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Kommuneplan 2009-2021 generelt
Baggrund og Retsvirkninger
Nabokommuner
Klimatilpasset udvikling
Sundhed
Bosætning og Byudvikling
Erhverv
Livsfaser og Læring
Infrastruktur og Tekniske anlæg
Kulturarv
Oplevelser og Fritidsliv
Landskab, natur og vand
Miljøvurdering
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Hovedstruktur & Retningslinier Kommuneplan 2009-2021 generelt

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune - Generelt indhold

Kommuneplanen er en oversigtsplan for hele Tønder Kommune, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. kan orientere sig om mål for kommunens udvikling og regler for arealanvendelsen. Det er også en politisk plan, der beskriver de udviklingsteamer, som Kommunalbestyrelsen har prioriteret, og derudover er det et administrativt redskab.

Du kan skabe dig et hurtigt overblik over udviklingstemaer og hovedemner eller fordybe dig i de enkelte emner.

Kommuneplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Tønder Kommunes vision "Tønder Kommune skal blive et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og opleve" og Kommuneplanstrategi 2009, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2009, og på grundlag af Planloven.

Kommuneplanen er opdelt i 3 hovedafsnit. Indholdet er beskrevet nedenfor:

 • Udviklingstemaer
 • Hovedstruktur & Retningslinier
 • Lokalplanrammer

Den er udarbejdet som en digital plan, så borgere og andre har nem adgang til at søge konkrete oplysninger. Hvert emne er kort beskrevet på indgangssiden. Ønsker du mere viden findes der flere klikniveauer under hvert emne.

Under "Hvad gælder for ejendommen", er der mulighed for at se, hvilke planer og særlige interesser der er gældende for den enkelte ejendom. Søger du på din adresse eller matrikelnummer har du en hurtig genvej til informationer om din ejendom eller området, hvor du bor.

I planen findes en række aktuelle links. Links inde i teksten fører til oplysninger et andet sted i kommuneplanen, mens links i højre side fører til eksterne supplerende oplysninger.

Udviklingstemaer
Her beskrives de politiske visioner for udviklingen af de emner, som har et særligt fokus i kommuneplanen. Det er Bosætning og Boligudvikling, Erhverv, Sundhed, Infrastruktur, Kompetenceudvikling og Rømø.

Hovedstruktur & Retningslinier
Klimatilpasset udvikling og Sundhed er 2 gennemgående temaer i kommuneplanen, som skal tages i betragtning ved udvikling i hele kommunen. De indgår som en naturlig del i alle de emner som hovedstruskturen omhandler. De er derfor beskrevet under kommuneplanens generelle afsnit.

 Hovedstrukturens emner er samlet i de syv hovedemner, som hjulet på forsiden består af:

 • Bosætning og byudvikling
 • Erhverv
 • Livsfaser & Læring
 • Infrastuktur & Tekniske anlæg
 • Kulturarv
 • Oplevelser & Fritid
 • Landskab, natur og vand

Koordineringen og balancen mellem disse emner driver udviklingen i Tønder Kommune. Hovedstrukturen beskriver for hvert emne den forventede udvikling og arealanvendelse indenfor hvert af de områder, der skal planlægges for jf. planlovens kommuneplankatalog. Hvert afsnit indeholder:

 • De politiske mål og handlinger, der udspringer af visionen og planstrategien
 • Redegørelse, der uddyber planens forudsætninger og forhold til øvrig planlægning
 • Retningslinier eller administrative regler for arealanvendelsen til de afsnit, og hvor det kræves.

Lokalplanrammer
Rammer for lokalplanlægningen er præcise bestemmelser for anvendelsen af de enkelte områder i kommunen.

Kort
Der er interaktive kort både i hovedstruktur og lokalplanrammer. På kortene kan du tænde for en ”tema-knap” og få overblik over om der gælder flere forhold for din adresse eller dit område. Der er signaturforklaringer og du har mulighed for at printe kortene ud.

Miljøvurdering
Hvor der er sket ændringer og udlagt nye arealer i forhold til den gældende planlægning er der foretaget vurdering af planens indvirkning på miljøet. Resultatet af denne screening kan ses under Miljøvurdering.

Til topppen

   

Status

Kommuneplan 2009-2021 Tønder Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011 og offentlig bekendtgjort den. 24. maj 2011.


Faktaboks

Kommuneplanstrategien

Planloven er grundlaget for kommuneplanlægningen. Planloven skal sikre at der sker en sammenfattende planlægning, som forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Planlægningen skal medvirke til at der værnes om natur og miljø. Du kan læse mere i Planloven i praksis, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007.